Щастието се постига, когато човекът е човек за себе си

  • Сподели:
Щастието се постига, когато човекът е човек за себе си

Щастието се постига, когато човекът е човек за себе си.

Затова трябва:

Да си позволиш да си където, както, какъвто и който си, вместо да смяташ, че трябва да чакаш друг да определи къде, как или какъв би трябвало да си.

Да си позволяваш да чувстваш това, което чувстваш, вместо да чувстваш онова, което другите биха чувствали на твое място.

Да си разрешиш да мислиш това, което мислиш, а също и да си дадеш правото да го кажеш, ако пожелаеш, или да го премълчиш, ако така ти е угодно.

Да си позволиш да поемеш рисковете, които ти решиш да поемеш, с единственото условие, че си съгласен ти да платиш цената на тези рискове.

Да си позволиш да търсиш активно и упорито онова, което смяташ, че ти е необходимо, вместо да чакаш някой друг да ти даде разрешение да го получиш.

Алекс Ровира