Смирението е култура – не добродетел, а духовност

  • Сподели:
Смирението е култура – не добродетел, а духовност

"Учителството е жертва – история без автор!" - Ваклуш Толев

Последователите на Учението на мъдростта от Общество "Път на мъдростта", с лидер Ваклуш Толев, честват на 27 ноември Деня на мировия учител.

В третото хилядолетие културата на мъдростта извежда нова идея за еволюцията, определя нова планетна социология, утвърждава нова конституция на битието.

Празникът беше тържествено отбелязан на 26.11. в Културния център "Тракарт" Пловдив и на 27.11. в Националния дом на науката и техниката (НТС), София.

Много от участниците в Обществото подбраха и споделиха на своите стени във "Фейсбук" любими афоризми на Учителя, които са им оказали най-силно въздействие и промяна в живота им, с което преживяха празника като една вътрешна тържественост и аурна взаимност.

Афоризми за смирението от Ваклуш Толев:

1. "Смирението е път за Единосъщие, живот в Бога, само то ражда Възкресение."

2. "Колкото повече знаем за Бога, толкова по-смирени ставаме – не защото сме нищо, а защото сме всичко чрез Нищото."

3. "Смирението е израз на Всемирната жизненост, то е цялост."

4. "Смирението не е примирение – примирението е страх, то е ограничено поведение, а смирението е доблест, то е свобода."

5. "Покорството не е смирение – покорството е робство, а смирението е вътрешно послушание и себежертва."

6. "Смирението не е унижение, нито скромност – то е достойнство и дързост, доблест и свобода."

7. "Мъченичеството не е смирение – мъченичеството е насилие, смирението е одухотворяване."

8. "Смирението не е унижение, нито скромност – то е достойнство и дързост."

9. "Смирението е посвещение – идея за Единство."

10. "Смирението носи един основен белег – Всемирна отговорност."

11. "Смирението е огледалност да видим в другия себе си – то е победа над себичността."

12. "Смирението е ръката, която отмята страниците на Книгата на Живота – величие на Знанието, което побеждава света."

13. "Битието на смирения е безсмъртието – само смирението може да роди Възкресение."

14. "Смирението е висша психическа сила – лична изповед на божественост."

15. "Смирението възвисява – то е енергията, която понася безболезнено тежестта на земното притегляне."

16. "Смирението е израз на метафизиката на смъртта – смирението на човека е величието на Духа му."

17. "Само смирението не е обидило съдбата и Господа!"

18. "Смирението е по-властно от волята – то е прозрение за служение без Себе си."

19. "Смирението е път за Единосъщие, то е живот в Бога."

20. "Смирението е култура – не добродетел, а духовност."

Из “Смирението в Скрижалите на Мъдростта”, 2, 2006.