Страхът: какво знаем и не знаем за него

 • Сподели:
Страхът: какво знаем и не знаем за него

Какво е Страхът?

Страхът е неизменна част от живота на много хора. Думата "страх" на немски език идва от латинското "angustus" и означава "тесен".

Ако гледаме на нещата твърде тесногръдо, изхождайки от ограниченото съзнание, ние се страхуваме. Тогава става трудно да преработим и класифицираме правилно определени впечатления и преживявания.

Попадне ли човек в ситуация, засягаща тази част от Битието, той в известна степен "събужда" страха в себе си.

Страхът има много лица.

Изпитваме страх от трудности, от катастрофи, произшествия, от сриването на нашата икономика или от дадена загуба – страхуваме се да загубим любим човек или живота си.

Страхът се е превърнал за много хора в постоянен спътник и те едва ли могат вече да си представят живот без страх.

Най-често срещаните причини за страх са:

 • несправяне с нещо,
 • безсмислие,
 • отхвърляне,
 • война,
 • самота.

Това обаче са само агентите на страха.

Същинската причина за страха

Същинската причина винаги се крие в собствената личност, в ограничеността на мисленето, скрито в липсващата обратна връзка с първопричината на Битието. Щом като човек разшири съзнанието си в тази област, страхът изчезва.

Първата крачка може да бъде осъзнаването на факта, че аз не съм страхът, а само се страхувам.

Страхът е мощна сила. На практика страхливият прави чрез нея именно това, от което се страхува. Това се нарича сбъдване на пророкуваното от самите нас събитие.

Страхът има своите предимства:

1. Страхът прави възможна или улеснява бързата реакция в случаите, когато тя е необходима.

2. Страхът предотвратява или намалява възможността за нараняване на тялото, като ни кара да изхождаме от предполагаемата или въображаема опасност. Затова страхът е обратната страна на слабостта.

Страхът обаче има и недостатъци:

1. Страхът е особено неприятно чувство.

2. Последиците от страха са изключително вредни не само за тялото:

 • Възпрепятстват умствените способности.
 • Храносмилането функционира непълноценно.
 • Съсипва се сърцето.
 • Може да се стигне до високи стойности на кръвната захар и холестерола.
 • Увреждат се кръвоносните съдове.
 • Човек не изпитва вече радост.

3. Страхът е лош съветник, особено когато е единственият съветник.

Страхът обезсмисля живота ни.

Има хора, които нарочно се поставят в рискови ситуации, като например парашутисти, ловци на дивеч, както и акробати и артисти. Те се изправят пред страха и в известна степен преминават през него. Когато наистина попаднат в опасна или будеща страх ситуация, те запазват самообладание и могат да реагират бързо и правилно.

В случая се оказва полезно да си представяме винаги положителен изход от будеща страх ситуация, да я "преживяваме" мислено така, че в крайна сметка всичко да свършва добре.

Фобиите

Особена форма на страх са фобиите (от гръцката дума "phobos" = ужас).

При тях става дума за натрапчиви пристъпи на страх, които принуждават засегнатия да използва определени защитни механизми, фобията е обективно необоснованият страх от предполагаема, мнима опасност, например:

Агорафобия – страх от големи, откри ти пространства;

Клаустрофобия – страхът от затворени пространства като асансъори, самолети или тоалетни.

Бактериофобия (бацилофобия) – страх от заразяване при допир;

Зоофобия – паническият страх от животни, например мишки;

Фобофобия – страхът от изпитването на страх.

Тези фобии в повечето случаи се дължат на непреработени преживявания.
Видът на фобията отговаря на вида на преживяването. В случая само повторното изживяване и довършване на причиняващата страх ситуация може истински да помогне. Това може да стане, например, чрез връщане обратно в ситуацията.

Страх от смъртта

Най-широко разпространеният страх е този от смъртта. Който се страхува от смъртта, се страхува от живота.

Който може да приеме и одобри напълно и изцяло своя живот, той не се страхува и от смъртта, която в действителност е "връхната точка на живота", кулминационният завършек на всеки един живот.

Страхът от смъртта е резултат от неосъществен живот.

Страхът във всичките си проявления е най-силната пречка за развитието ни, защото ни пречи да станем това, което бихме могли да бъдем.
Ако избягаме, следващия път страхът ще се усили. Ако този път победим страха, следващия път той ще е по-слаб. Който е готов да погледне страха в очите, успява да се освободи от него.

Обобщение:

Страхът показва:

 • че съм блокиран, съзнанието ми е ограничено поради нерешено преживяване, нерешен проблем или закостеняла форма, които смятам, че трябва да реша.
 • че в моето съзнание все още има "сляпо" петно.
 • че имам много малко "самочувствие", твърде малко вяра в себе си. Чрез страха съзнанието ми се стеснява още повече.
 • вик за помощ на душата, защото аз се ограничавам, затварям се от нещо неприятно, което обаче е необходимо.
 • че всъщност искам да съм необятен, че искам да кажа "да" на живота. Страхът е напълно нормално чувство като глада и студа – не е приятно, но е подкана да се предприеме необходимото за изчезването му.
 • че съм призован да осъзная и приема страха като напълно нормална информация, като напълно нормално чувство и като подкана. Приемайки го, аз предотвратявам неговото разрастване. Поглеждайки в лице страха си, ще се конфронтирам с тъмната си страна, с нещо, което отхвърлям, което не искам да погледна.

С други думи, си задавам въпроса: "Какво не искам да видя? Какво отричам?"

Страхът е огледало

Страхувам се от това, което не искам да допусна в себе си, но би трябвало да допусна, защото то иска само да ми помогне да бъда повече себе си или да стана такъв.

Страхът е симптом, който ме кара да се занимая с тази енергия, енергия, която иска да ме води към действителността на моето Битие.

Страхът показва това, което ме плаши, за да се захвана с моите опасения.
Страхът ми показва къде се ограничавам, принуждавам да бъда нещо, което не съм.

Всеки страх означава опасение да не загубя нещо приятно.

В страха си човек е високосъзнателен и много чувствителен. Страхът е помогнал на човека да осъществи смисъла на живота, а именно – да разшири съзнанието си, да се освободи от представи и фантазии и да живее напълно ТУК и СЕГА.

Още от автора:

Книга "Как да управляваме емоциите си"

Хипноза за справяне със страхове

Как да се освободим от конкретен страх