Три кокичета

  • Сподели:
Три кокичета

Тази толкова сива реалност,
със която наричат живота ни,
днес облече се елегантно
и излезе да търси доброто.
Първо в дворчето ни надникна,
но се спря и погледа с почуда.
Три кокичета бяха поникнали
сред снега. Януарска му лудост!
Или пролетна преднормалност.
Бели, бели, три малки ангела.

"Аз съм сива и съм реална.
Те са бели, в земята паднали.
Те са бели. Крилца разперили.
Малки перли блестят сред зима.
Три кокичета във снега си намерих
и видях, че доброто го има,
то расте и прокарва пътеки,
с белотата си ни спасява.
Аз съм сива. Но стана ми леко
с три кокичета на зазоряване."