Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София

  • Сподели:
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София

Цари Мали град е късноантична римска крепост и укрепено селище, разположени на хълма Св. Спас в планината Верила, над село Белчин, община Самоков. 

Тракийско светилище

Най-ранните следи от човешка дейност на хълма Св. Спас се датират към ранножелязната епоха (VIII – VI в.пр.Хр.). Открити са множество ями с култов характер, което показва, че мястото е използвано от местното тракийско население като светилище.

Римска крепост 

След завладяването на областта от римляните, хълмът продължава на функционира като свято място. През III век е обграден със стена, изградена от дървени колове, плет и глина. В средата на IV век е опожарена.

Изграждането на каменна крепостна стена се датира към края на 60-те години на IV век, като заградената площ е около 1 хектар. В това време Римската империя се управлява от император Валент (364 – 378).

При управлението на император Юстиниан I Велики (527 – 565) укреплението е реконструирано, а при неговия наследник Юстин I (565 – 574) на северната стена е изградена порта с две правоъгълни отбранителни кули.

Археологическите проучвания показват, че Цари Мали град престава да изпълнява отбранителни функции след 578 година.

Християнски комплекс

Непосредствено пред северната стена с портата на крепостта са разкрити останките на три последователно изграждани християнски храма.

Първият християнски храм е изграден в края IV век върху останките на езическо светилище с предполагаема квадратна форма. Вторият храм е от VI век и представлява базилика, в чието източно помещение е разположен баптистерий. През XV век върху руините на базиликата е изградена еднокарабна, полувкопана църква, като градежът е от камъни, споени с кал.

До средата на XX век на това място съществува оброк посветен на Възнесение Христово (Спасовден).

Туристически обект

Културно-историческият комплекс "Цари Мали град" е открит официално на 18 юли 2013 г. Той включва късноантична крепост, църковен ансамбъл и зони за отдих и спорт на хълма Св. Спас.

Консервирани и реставрирани са южната, северната и източната крепостна стена. Реконструирани са кула №5 (на южната стена), двете кули на северната стена, портата.

Църковният ансамбъл е консервиран и реставриран, като църквата от XV век е реконструирана.

В реконструираните до покрив две кули на северната стена са поместени музейните експозиции – "Праистория", "Бит и поминък през късната античност", "Керамика", "Нумизматика" и "Военен живот".

До обекта са изградени две еко туристически пътеки, които тръгват от село Белчин, както и релсово-пасажерно транспортно съоръжение с въжено задвижване.

По материали от "Уикипедия" / Снимки: Георги Цонев за HighViewArt.com

Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София
Цари Мали град - антична крепост, намираща се само на 40 минути от София