Удивително родословно дърво, показващо как езиците са свързани

  • Сподели:
Удивително родословно дърво, показващо как езиците са свързани

Илюстраторът Мина Сундберг (Minna Sundberg) създаде инфографика, която показва родословното дърво на голямото семейство на индоевропейски езици, които днес са най-разпространените в света - обхващат около 443 езика и диалекта и се говорят от около три милиарда души.

Да разгледаме!

Илюстрации: Minna Sundberg 

Удивително родословно дърво, показващо как езиците са свързани

Голямото семейство на индоевропейските езици. Важно уточнение: големината на лисото на даде език означава броят на хората, които го използват за роден

Удивително родословно дърво, показващо как езиците са свързани

Европейският клон се разделя на три основни групи: славянски, романски и германски езици. Тук акцентът е върху славянската езикова група

Удивително родословно дърво, показващо как езиците са свързани

Тук ясно се виждат германските корени на английския език

Удивително родословно дърво, показващо как езиците са свързани

В Европа се говорят и два езика, които не са част от индоевропейското семейство:  1. Фѝнският език (финландски език) е един от основните угро-фински езици, които от своя страна са част от уралското езиково семейство. 2. Унгарският език е угро-фински език, нямащ нищо общо с останалите езици от Централна Европа. Като един от малкото модерни европейски езици, които не принадлежат на индоевропейското езиково семейство, той винаги е представлявал голям интерес за езиковедите. Говорен е в Унгария и от унгарските малцинства в седем съседни държави. Унгарското име за езика е magyar

Удивително родословно дърво, показващо как езиците са свързани

Индоиранските езици образуват най-източната група от съвременните индоевропейски езици и са разпространени основно в Централна и Южна Азия, включително и Индийския субконтинент. Някои от тях са най-ранните писмено засвидетелствани езици от индоевропейски произход. Подгрупи: 1. Дардски езици; 2. Индоарийски езици; 3. Ирански езици 4. Нуристански езици