Уморих се все да (се) доказвам

  • Сподели:
Уморих се все да (се) доказвам

Уморих се все да (се) доказвам,
да измъквам светлото от мрака,
да посочвам истината от лъжата,
да отварям насила здраво стиснати очи.

Уморих се все да се страхувам,
да не изпусна някой, нещо
да не обидя, нараня,
да се втурвам към пропасти и бездни
в човешки образи и уж познати лица.

Изтощих се все да се представям,
винаги да оборвам стереотипи,
глупави клишета и съмнения,
родени от чужди малки умове.

И няма да го правя вече,
нека всичко е такова, каквото е.

Нека всеки гледа толкова,
колкото умее да (не) вижда.

Аз ще бъда просто мен,
ти ще бъдеш просто ти
и може би ще се открием в тълпата.

Автор: Теодора Сукарева - Теа