Упражнявайте се в самота

  • Сподели:
Упражнявайте се в самота

Упражнявайте се в самота.

Много хора се страхуват да останат сами със себе си.

Но именно в мълчанието на собствената ви душа, вътрешният ви глас проговаря и сте способни да чуете и да следвате този глас, докато ви направлява.

Освен това може да се упражнявате в любов към себе си.

Дайте си разрешение да изживеете мечтите си, да се чувствате добре.

Дайте си позволение да си простите за минали грешки.

Дайте си позволение да започнете отначало.

Всичко това са действия, породени от любов.

Шийла Р. Макийтън