В преход

  • Сподели:
В преход

Ние сме поколението на търсещите и съмняващите се. Ние сме младите, които пътуват. Тези, които познават света, но не познават страната си.

Младите, които са опитвали националните ястия на поне 5 държави, но не могат сами да разточат баница.

Ние сме тези, пред които пътищата са отворени, но не знаем по кой от тях да поемем.

Ние сме поколението, което има повече файлове на компютъра, отколкото книги в библиотеката.

Но ние сме и четящите. И мислещите. И тревожещите се. Угрижените и изморените. Обърканите.

Ние, децата на прехода, сме на границата между младежката безгрижност и отговорността на младостта.

Ние сме във възрастта да създаваме семейства, но все още търсим сигурността за себе си.

Ние сме децата на прехода. А преходът е труден...