Време е за силово и енергийно презареждане

  • Сподели:
Време е за силово и енергийно презареждане

Всичко случващо се е в рамките на космически позволеното.

Време за силово и енергийно презареждане, на големи енергийни колебания, еволюционни конвулсии, водещи до изпълнението на Божествения план.

Днешните страдания и нещастия произтичат от липсата на познание за благодатта на еволюционната болка.

Учените отдавна доказаха връзката между слънчевата активност и промените на климата на Земята. Както и това, че от нея зависи еволюцията на нашата Слънчева система. Наблюдаващите се напоследък драстични климатични промени бяха наречени от някои климатолози "жестока аномалия". Имаше чести смени на студено и топло, на проливни дъждове и смерчове, градушки, “преобръщания” на магнитните полета," на полярността, странни светлини и сияния в небето…

Някои учени, изследващи тези процеси, смятат, че най-вероятната причина за тях е поведението на слънчевата активност, която отива към т.н. свръхвекови минимум, към един от най-ниските за цялата история на наблюдения слънчев цикъл, който може и да доведе до логичната последица от застудяване.

Има и мнение, че слънчевата активност през следващите 20-30 години може рязко да се снижи, а следващият, 25-и слънчев цикъл, да бъде значително по-слаб или дори да бъде пропуснат. Но учените не са единни в това, дали ще настъпи глобално затопляне или глобално захлаждане.

Няма единно мнение и дали настоящата слънчева депресия има шанс да излезе от надвисналия минимум. Но ако се окаже, че Слънцето преминава през един от най-ниските си цикли, които са съпровождани с резки промени на климата на Земята, можем да очакваме още по-драстични промени и в еволюцията на планетата, и на живота.

Но каквото и да стане, едно е сигурно, че днешното време на кардинални промени е време на големи енергийни колебания, които ще доведат до изпълнението на Божествения план. А те са били особено силни, според древното познание, в т.н. "свещено време", когато Божеството периодически се презарежда с енергия.

Именно тогава по-лесно се преодоляват веществено-енергийните проявления на биологичните процеси и има много повече начини за навлизане в абстрактното, безкрайното, за навлизане в дълбочините на съзнанието.

А най-благодатното време за навлизане в тази "работилница на духа и на природата", наричана от древните българи Анима Мунди, са били дните на пролетното равноденствие, на лятното слънцестоене и най близкия до него Еньовден, когато има голяма възможност за развитие на всичко значимо, нравствено и красиво в битието, за цъфтежа на ума, волята, вярата и сърцето чрез възбуждащата енергия на силовите полета, наричани баланс-хармония.

Слънцето е основният носител на РАМ - една от основните елементални енергии и субстанция на огъня, ръководена от саламандрите. Не случайно, пророкът на арийците - първожрец на друидите и вожд на Арийската раса, се казва РАМА. Както и съвсем не е случайно, че Българският циклов календар е свързан с еволюцията на Слънцето.

Човешката еволюция също е в пряка зависимост със слънчевите цикли. Тъй като Бог е Светлина и Истина, а ние сме нейното отражение, същността ни също има огнена природа и тя пряко кореспондира с Главния Източник, с Извора на Светлината.

Затова е много важно да познаваме своя произход и да се научим съзнателно да влияем върху интензивността и дефицита на Светлината. Да си изграждаме чрез свещеното познание правилните психически настройки, които имат огнена същност.

И да разберем най-после, че идващият към нас светлинно-информационен поток най-много се затруднява от консервативните отношения, недоверието, насмешката, от липсата на приемане и доверие в Божиите намерения, които ръководят света.

За да можем да превърнем вложения в нас Божий образ в Негово Подобие – тоест, отражението в реално проявление, защото сме сътворени по образ и подобие на изначалния Творец и притежаваме всички основни качества на този Източник, породил всичко.

Всичко в живота е Светлина, в най-различните нейни прояви, а Божият Дух носи пълната Светлина. Той се произвежда и се проявява в нея, обяснява Учителят Петър Дънов. Органически Светлината се свързва и с храната ни. Без нея умът ни атрофира, но по-важна е вътрешната, духовната светлина. И тя е нашето истинско богатство, което се обуславя от интензивността на мислите ни.

А пък езикът, гласът на Светлината, е гласът на Бога, Негово проявление. Светлината е и качество на Мъдростта, според Дънов. Тя е във всички живи форми в Природата. Всичките ни минали и бъдещи животи зависят от нея. Проявява се в ума ни като правилно мислене, а богоугодният човек има вярна мисъл пред Бога.

Божият дух и Божият живот се проявява в Светлината, а когато имаш много светлина, обичаш всеки и всичко. От количеството и качеството на Светлината в нас зависи също и нашето развитие. Различаваме се само по тези параметри и от тях, зависи характера ни, духовната ни висота. Разбиращите Светлината живеят по-добре, а останалите изпадат в суеверие.

Светлината произтича от правдата, затова тя обуславя и еволюцията. Законите се изпълняват също чрез нея. А днешните страдания и нещастия произтичат от безправие, от липсата на Светлина. Ако не излъчваш Светлина, това означава, че нямаш правда в себе си.

Праведният съзнава, че е част от Великото Цяло и му се подчинява. Той е свободен в доброто, а неправедният – в злото. Затова, обяснява Дънов, на днешния човек му е дадена малка сила, за да се обезсили злото, да прави по-малко злини.

Както и обратно – на добрия се дава много сила, за да умножава доброто. Затова и светещият човек винаги е млад. А мъдростта на човека се измерва по светлината, която излиза от ума му. Истинското познание също се придобива от светлия ум, отвътре по духовен път чрез силен стремеж към Слънцето на живота, към Бога.

Чрез тази духовна сила човекът преодолява всички изпитания, остава тих и спокоен, нищо не може да го разклати. Само праведната душа може да прояви Великата светлина, а така и да изяви Любовта, да подчини материалното, да победи или обнови тялото си, дори и да е на 120 години.

Сега навлизаме в абсолютно нови взаимоотношения с времето и пространството, отварят се времевите линии за синхроничното обяснение на ставащото във взаимосвързаните светове. Нашите светлинни тела се активират и многоизмернте ни същности получават достъп до новите възприятия за реалността.

При това движение напред към вибрационната еволюция започва едно ускорено пречистване в нашите клетки, в нашите астрални и етерни тела. Започва една хармония с нашето космическо съзнание чрез многото аспекти на Висшия Аз. Едно равновесие между ума и сърцето, свързано с емоционална устойчивост и умствени усилия, една интеграция на все по-високи честоти.

Заедно с реалните промени на планетата, с идващите постоянно към нас диамантени лъчи, ни се дава възможност да станем творци на нови реалности, да се адаптираме към тях с креативната сила на диамантената светлина и диамантените кодове.

Има ги и в магнитното поле на нашата Майка-Земя (вибрационната енергия на намиращите се в лоното й скъпоценни камъни и кристали), и в магнитното поле на нашите аури. Нещо повече, тя съответства на нашата човешка енергия и електрическа честота, тъй като всички ние сме деца на Богинята-Земя и нейната енергийна мрежа, която, отразявайки се в аурата на човешкото ментално поле, образува универсалната мрежа.

Която пък, от своя страна, изгражда връзката с Вселената. По същия начин, както пирамидите са връзката между земята и небето, така и хората сме живата връзка между световете, част от Универсалния божествен разум, от сътворяващата сила на Вселената, от Съзнанието на Безкрайността, в което "Всичко е едно и Едно е всичко".

Сега в значителна степен ни се откриват възможности и да влизаме в контакт с Божествената сърцевина - диамантената светлина на Божествената любов и състраданието. След като преминахме през различните Кристални енергии (Медени, Сребърни, Златни, Новия Виолетов Пламък), сега стигнахме и до усвояването на Диамантените енергии - най-високите честоти на кристалните енергии, водещи до абсолютната интеграция на всички светове и същности.

Те свързват всички центрове, пластове от светлина, електромагнитни структури, потоци от енергия, вътрешни пространства. Свързват ни с всичко около и в нас. Спомагат енергиите да се изразяват едновременно и във всички посоки, да се премахнат и последните следи от негативни емоции и мисли.

Диамантената честота, идваща от Божествената Сърцевина, е обединената светлина, паметта за нашия космически произход. Тя озарява и трансформира всичко с центробежната сила на Любовта, която създава хармонията.

Тя е в Божественото и в човешкото Свещено Сърце - Диамантената Основна Божествена клетка, изпълнена с величие и сила. И като се свързваме чрез душите си с този Атом на Божествената основа и Любов, се превръщаме в пламтящи същества на съзидателната Светлина. И нашият слънчев център, Свещеното ни Сърце, се изпълва с хармония, с познанието, че творческите Божествени модели са в самите нас.

Затова сме програмирани да търсим нашето Свещено Сърце, нашата Божествена Частица в Диамантената Сърцевина, в която е Кристалният Зародишен Атом от Същността на Твореца и пълната картина на нашата Себереализация. Тази даденост ни гарантира отварянето за Божествеността вътре в нас, отварянето към Източника на нашия сърдечен код, чрез започващия сега кристален енергиен преход.

Но този процес ще бъде много по-безболезнен, ако не си изработваме поносимост към Светлината и Огъня на това висше познание. Без нея то се профанизира. Затова Христос казва: "Който може да приеме, ще приеме."

А другите, непридвижващите се заедно с вълната на еволюцията, неприемащите, отрицателите, които крадат енергия и то най-вече от себе си, ще станат храна за Огъня. Но този им избор също е вид еволюция, макар и на друго ниво. Така че всичко случващо се, е закономерно, катализиращо развитието.

Всичко е част от общия процес на еволюцията, която е безжалостна, но не и жестока, по думите на Учителя Ваклуш Толев. Всичко се случва в рамките на космически позволеното. Затова всички конфликти, крайности в придвижването на Махалото на развитието, съдействат за активация, за преодоляването праговете на раздвоението, за да се стигне до Цялото, до изпълняване глобалния Божествен план на развитие.

А еволюцията е необходимият механизъм за интеграция, за корекции на недостатъците и тя не може да бъде спряна, а само изменяща своя облик. Затова е най-добре да можем да се слеем с нейния закон, който е непобедим, както се казва в едно от Посланията на Планетния Логос, предадено още в 1990 година чрез Ваклуш Толев, основал Общество "Път на Мъдростта".

И да се научим да познаем благодатта от съпровождащата я болка, та да не ни тежи скръбта на всекидневието. Защото това е пътят човекът да стане събожник и бог в развитие, според Учението на Мъдростта.