Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците

  • Сподели:
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Заклетият пътешественик и фотограф Александър Караджов отново ни разкрива красотата на източнородопските земи, като този път ни показва дивата местност Юрпек.
 
Юрпек е планински хребет в Родопите, от който дори Бог не би ти гарантирал, че ще успееш да се измъкнеш жив. Планина с коварен релеф, липса на вода, дебнещи на всяка крачка опасности, отровни змии и глутници с озверели вълци. Именно последните определят законите тук.
 
Може би затова и хората са напуснали тези земи преди десетилетия - когато вълците започнали да вземат надмощие. Останал един-единствен планинец - Фаик. Човекът, водещ непрестанна борба за правото си да живее в Юрпек.
 
Юрпек е неголямата по площ, но е нарязана от толкова дълбоки и диви долове, които правят прекосяването на целия хребет почти невъзможно. А загубването на неопитен планинар тук е съвсем реално.
 
Залута ли се човек, може да търси помощ с дни, въртейки се в кръг. Да не говорим какво би могло да се случи, ако в пристъп на паника попадне в някое от дълбоките дерета, където необезпокоявани от никого, живеят вълците...
 
Да видим!
 
Още снимки от Александър Караджов може да видите ТУК.
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците
Юрпек - хребетът на безмълвието и вълците