За мъжеството на мачото

  • Сподели:
За мъжеството на мачото

Мачо е популярен термин, описващ типа мъжко поведение, характеризиращ се със следното:

  • гордост и суетност;
  • чувство за превъзходство над жените;
  • убеденост, че жените не трябва да имат същите права като мъжете;
  • различни критерии се прилагат при оценката на мъжа и жената;
  • убеждение, че жената е сексуален обект, служещ на мъжа за удоволствие;
  • стремеж да подчини жената – схващане, че жената трябва да се подчинява на мъжа и да бъде зависима от него;
  • жената се разглежда като нисше същество.

Мачо не е синоним на мъжественост, а точно обратното. Мачо е мъж, на който му липсват мъжки качества. Това е поза, маска.

Зад всеки мачо се крие личност с изявена женска страна. Хората сме енергийно цяло и липсата на една област се компенсира от нейната противоположност. Мъжкият мачо в основата си е женствен индивид, който подсъзнателно подозира този факт и отива в другата крайност, опитвайки се да играе ролята на свръх мъж. Той обаче не подозира, че това поведение издава истинската му нагласа.

Мачисткото поведение фактически разкрива женствения мъж…