Защо е важно да мълчим?

  • Сподели:
Защо е важно да мълчим?

Щом устите заспят, пробуждат се душите и започват да действат.

Защото мълчанието е стихия, пълна с изненади, опасности и щастие, в която душите се чувстват пълни господари на себе си.

Ако искате наистина да се отдадете мякому - мълчание! А ако се страхувате да мълчите с него, избягайте от него.

Душите се оценяват в мълчанието, както златото и среброто се теглят в чиста вода, а думите, които произнасяме имат смисъл само благодарение на мълчанието, в което се окъпват.

Морис Метерлинк