Защо хората се привличат един друг

  • Сподели:
Защо хората се привличат един друг

Защо хората са привлечени един към друг? Това е въпрос, който може би сте си задавали в един или друг момент. Всъщност има много повече изследвания на привързаността и привличането, отколко на всякакви други теми.

Може би защото това винаги е било нещо достъпно за изследване. В крайна сметка е сравнително лесно да се създаде привличане между хора, които не се познават. Но може да бъде трудно да се насърчават и наблюдават романтичните взаимоотношения за дълги периоди от време. Привличането е много важно за социалните психолози.

Фактори, които влияят на привличането между хората

Традиционните изследвания ни помагат да разберем факторите, които предизвикват привличане между двама души. Тук ще обсъдим някои от онези фактори, които социалните психолози смятат за най-важни

Близост

Ако живеете в общежитие или апартамент, помислете за всички приятелства, които сте създали, когато сте се преместили там. Обикновено, хората, които са най-близо до вас, са най-добрите ви приятели. Всъщност това е едно от най-конкретните открития в литературата за привличането. Близостта, както лесно можем да докажем, води до привързаност (Festinger, Schachter, and Back, 1950).

Просто излагане

Повторното излагане на някого е достатъчно, за да генерира привличане. Интересното е, че повторното излагане на всеки стимул (независимо дали е човек, картина, музика или нещо друго) ще направи този стимул по-приятен за вас (Zajonc, 1968).

Процесът на запознаване с даден стимул може да предизвика положителни чувства. Чувствата, които генерира онова, което ни е познато, се прехвърлят върху самия стимул. Има обаче някои изключения.

Когато първоначалните взаимодействия са отрицателни, многократното излагане е малко вероятно да ни накара да харесваме някого. Всъщност обратното е вярно. Колкото повече сме изложени на интеракция с този човек, толкова по-малко го харесваме.

Ние обикновено привличаме хора, които са подобни на нас. Намирането на хора, чиито нагласи, ценности и черти са подобни на нашите, насърчава привързаността. Освен това, колкото по-близък ни е даден човек, за толкова по-привлекателен го намирате (Byrne, 1969).

Има няколко причини, поради които приликата увеличава възможността за взаимно привличане. Една от причините е, че предполагаме, че хората с подобни нагласи ще ни гледа положително. Привързаността има силен реципрочен ефект. В резултат на това, знанието, че някой ни вижда в положителна светлина, ни насърчава да обръщаме внимание на този човек.

Нуждата от някой, който да ни допълва

Всички познаваме изключения от общото правило за прилика в привличането. Има двойки, които изглежда да нямат нищо общо помежду си. Те не споделят подобни черти, интереси или нагласи. Независимо от това, техните компоненти се привличат взаимно.

Социалните психолози дават някои примери за това. Някои хора привличат други поради нуждата, която те задоволяват. Според тези разсъждения може да бъдете привлечени от хора, които задоволяват най-много ваши нужди.

Например, доминантната личност търси някой покорен, а покоряващата се търси някой доминиращ. Те имат различия, които ги правят да изглеждат несъвместими. Въпреки това те задоволяват взаимно нуждите си във връзката.

Физическо привличане

За повечето хора старата поговорка "красотата е равна на добротата" е безспорна. Физически привлекателните хора са по-популярни от непривлекателните хора — всичко останало е равностойно.

Това откритие противоречи на ценностите, които повечето от нас твърдят, че притежават. Въпреки това, изглежда е вярно дори още през детството, и продължава да е вярно в зряла възраст. Всъщност физическото привличане може да бъде най-важният индивидуален елемент на привързаността. Независимо от това, влиянието му намалява, когато хората се опознаят по-добре.

Въпреки че физическото привличане има своите предимства, то има и отрицателна страна. При мъжете физическата красота дава предимство в работните ситуации. При жените е вярно обратното. Всъщност привлекателността може да работи против жените на ръководни длъжности.

Общия стереотип води до този феномен. Той е често срещан, но му липсва солидна основа. Идеята е, че успешните и атрактивни жени заемат своите позиции поради външния си вид.

Въпреки това физическото привличане обикновено е предимство в социалните ситуации. То е много мощен определящ фактор за нашия социален живот и влияе върху това, кой привлича останалите и какъв вид социален живот води той.

Факторите, които разгледахме, не са единствените, които влияят върху привличането. В проучване на повече от 40000 лица, качествата, които хората ценят в най-голяма степен в приятел са били: способност да се пазят тайни, лоялност, топлота и обич. Последвани от честност и чувство за хумор.

Източник: exploringyourmind.com / Превод: Framar.bg