Защо строгото възпитание не е добро за децата ни

  • Сподели:
Защо строгото възпитание не е добро за децата ни

Проучване показва, че повечето хора считат, че строгото възпитаване създава деца с по-добро поведение. Само че изследванията върху дисциплинирането последователно разкриват, че строгото или авторитарно възпитание създава деца с ниско самоуважение, които се държат по-лошо от другите деца и следователно биват по-често наказвани!

Строгото възпитание на практика поражда поведенчески проблеми при децата. Нека видим защо:

1. Строгото възпитание отнема на децата възможността да възприемат самодисциплината и носенето на отговорност.

Строгото ограничаване може временно да установи контрол върху поведението, но това не помага на детето да се научи да се контролира само. Вместо това строгите граници предизвикват съпротива към поемането на отговорност за самите себе си.

Няма друго по-важно душевно умение за децата от самодисциплината, но то се развива с помощта на приемането на граници, поставени с любов. Никой не обича да бъде контролиран, така че не е за чудене, че децата отхвърлят границите, на които липсва емпатия.

Те приемат, че "мястото за контрол" е извън тях, вместо да изпитват желание да се държат добре.

2. Авторитарното възпитаване е основано на страха.
То учи децата на грубиянство. Децата учат чрез преживяванията си и от примерите, които им даваме, нали? Така, ако децата правят това, което искате, защото се страхуват от вас, къде е различното от това да сме грубияни?

Ако вие викате и те ще викат. Ако вие използвате сила и те ще използват сила.

3. Децата отгледани по метода на наказателната дисциплина са склонни към прояви на гняв и депресия.
Причината е, че авторитарното възпитаване показва на децата, че част от тях не е желана и че родителите не са до тях да им помогнат да се справят с трудните чувства, които ги карат да избухват.

Те биват оставени сами, опитвайки се да измислят сами как да преодолеят „лошите“ си импулси.

4. Децата отгледани по метода на строгата дисциплина научават, че правото е винаги на страната на силата.
Те се научават да се подчиняват, но не и да мислят самостоятелно. По-късно в живота си те няма да подложат на съмнение нечия власт, когато всъщност това е необходимо.

Те са по-склонни да не поемат отговорност за постъпките си и по-склонни да следват стъпките на „себеподобните си“ или да избягат от отговорност с твърдението, че само са се опитвали да „следват заповедите“.

5. Децата отгледани по метода на строгата дисциплина са по-склонни към бунтарство.
Проучванията показват, че децата отгледани строго като тийнейджъри и млади хора са по-склонни да проявяват гняв и бунтарство. За да разберете защо, просто помислете какво се случва с възрастните в такава ситуация.

На практика всички ние сме отгледани строго в известна степен и се ядосваме точно на тази степен на контролиране – дори и когато ние го налагаме! Това означава, че накрая се сблъскваме с проблема за самоконтрол.

Понякога това се проявява като гняв и възмущение, ако сме доловили, че някой ни ограничава или критикува, или като преувеличаваме реакцията си, когато смятаме, че някой се опитва да ни казва какво да правим. Понякога това се проявява като бунтуване срещу рамките, които сами си налагаме.

Например, нова диета може да ни накара да гладуваме до припадък, а после да се разбунтуваме, нахвърляйки се върху храната. Нищо чудно – проучванията разкриват, че децата отгледани строго е по-често имат наднормено тегло!

6. Тъй като децата отгледани със строгост се "държат добре" само когато вие сте до тях, те си създават повече неприятности. Те също се превръщат и в отлични лъжци.

7. Авторитарното възпитаване подкопава връзката родител-дете. Родителите, които наказват децата си строго, трябва да се простят с естествената си емпатия към децата, което прави взаимоотношенията им с тях по-неудовлетворителни.

Също така възпитаването на децата става много по-трудно за тези родители, защото децата им губят интерес да ги радват с поведението си и стават много по-трудни за обуздаване. Ето как строгото възпитаване създава нещастни родители. А децата отгледани със строгост накрая започват да се карат непрекъснато с родителите си и започват да търсят обич на всички възможни неподходящи места.

На практика строгостта не създава деца с добро поведение, а саботира всичко положително, което правим като родители и спъва усилията на децата ни да развият емоционална самодисциплина.

Дали либералното възпитание върши по-добра работа? Очаквайте скоро статия, посветена по темата.

Автор: Д-р Лаура Маркхъм, дипломиран клиничен психолог
Превод: Мина Парчева/bezperdah.com