Защо трябва да четем?

  • Сподели:
Защо трябва да четем?

Защо трябва да четете? Слушайте внимателно.

Вие никога не питате защо трябва да играете, защо трябва да се храните, защо трябва да гледате реката, защо сте жестоки, нали?

Вие се бунтувате и питате защо трябва да правите нещо само когато не обичате да го вършите.

Но вие четете, играете, смеете се, държите се жестоко или сте добри, гледате реката, облаците - всичко това е част от живота, и ако не знаете как да четете, ако не знаете как да вървите, ако не оценявате красотата на цветето, вие не живеете.

Трябва да разберете целостта на живота, не само малка част от него.

Затова трябва да четете, затова трябва да гледате небесата, трябва да пеете, да танцувате, да пишете стихотворения, да страдате и да разбирате, защото всичко това е животът.

Джиду Кришнамурти

Защо трябва да четем?

Трябва да разберете целостта на живота, не само малка част от него. Снимка: freeimages.com