Знаете ли, че кармата наистина съществува?

  • Сподели:
Знаете ли, че кармата наистина съществува?

Тя не чука на вратата.

Нито звъни на звънеца. Още по-малко пък предупреждава, че ще ви посети.

Кармата е майстор, професионалист. От онези, които вършат работата още от първия път и няма нужда да се връщат повторно.
Обаче, кармата има един минус. Особено в човешките очи, кармата закъснява.

Но честно казано, какво означава времето за нея. Нищо. Абсолютно нищо.

Времето е просто пространство и изведнъж кармата решава да остави белег. И истината е, че наистина кармата те белязва. Рязко и изведнъж, без да усетиш.

Животът се случва всеки ден. Един е по-тих и спокоен, друг е буреносен. Но със сигурност, този, който някому е навредил, кармата му го връща!

Просто казано, но самата истина!

Автор: Елица Генчева