Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни

  • Сподели:
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни

Рамин Насибов (Ramin Nasibov) работи като графичен дизайнер, специализирал се в дизайна на опаковки, но в свободното си време обича да снима архитектурни структури, които притежават три основни качества: минимализъм, симетрия и цвят.

Композициите на Насибов са още по-интересни, защото той винаги съпоставя два коренно различни архитектурни обекта, показвайки контраста и(или) връзката между тях.

Да видим!

Снимки: nasibov.me

Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни
Архитектурни структури: минималистичи, симетрични, цветни