В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му

  • Сподели:
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му

В Световния ден на океана, 8-и юни, ви приканваме да обърнем поглед към мощта и красотата, но и уязвимостта на океаните. WWF алармира, че океанът е все по-засегнат от човешката дейност.

Ето няколко любопитни факта за океана:

  • има изключително значение за живота на Земята, защото абсорбира около 30 % от въглеродния диоксид, произведен от хората.;
  • съдържа 97 % от водата на планетата;
  • дом е на над 200 000 идентифицирани вида;
  • океанът е най-големият източник на протеини, а повече от 3 милиарда души зависят от неговото биоразнообразие.

Държавите в ЕС не винаги успяват да наложат ефективно разпоредбите за опазване на биоразнообразието, поддържане на здрави морски екосистеми и устойчив риболов. 

Цел №14 от Програмата на ООН за устойчиво развитие съдържа десет подцели, чието изпълнение трябва да изгради надеждна защита на океанските екосистеми, които освен че спомагат за здравето на планетата, са важна част от световната икономика и от поминъка на местните общности.

Подцели, предвидени за изпълнение до края на 2020 г.:

Устойчиво управление и защита на морските и крайбрежните екосистеми с цел постигане на здрави и продуктивни океани. Няма да бъде постигната.

Ефективно регулиране на риболова, прекратяване на свръхулова и прилагане на научно обосновани планове за управление, целящи възстановяването на рибните запаси. Няма да бъде постигната.

Забрана на всякакви форми на субсидии за риболов, които допринасят за свръхлов. Няма да бъде постигната.

Опазване на поне 10% от крайбрежните и морските райони. Ще бъде постигната частично.

Източник: WWF

Снимки: Free-Photos / Pixabay.com

В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му
В Световния ден на океана да обърнем поглед към мощта и уязвимостта му