Сладки картини с храна

  • Сподели:
Сладки картини с храна

Fisher Photostudio e автор на поредица от фото етюди с храна, които показват един по-забавен и цветен поглед към човека и живота.

Да разгледаме! 

Сладки картини с храна

Снимка: Fisher Photostudio / Shutterstock.com

Сладки картини с храна

Снимка: Fisher Photostudio / Shutterstock.com

Сладки картини с храна

Снимка: Fisher Photostudio / Shutterstock.com

Сладки картини с храна

Снимка: Fisher Photostudio / Shutterstock.com

Сладки картини с храна

Снимка: Fisher Photostudio / Shutterstock.com

Сладки картини с храна

Снимка: Fisher Photostudio / Shutterstock.com

Сладки картини с храна

Снимка: Fisher Photostudio / Shutterstock.com

Сладки картини с храна

Снимка: Fisher Photostudio / Shutterstock.com

Сладки картини с храна

Снимка: Fisher Photostudio / Shutterstock.com

Сладки картини с храна

Снимка: Fisher Photostudio / Shutterstock.com

Сладки картини с храна

Снимка: Fisher Photostudio / Shutterstock.com

Сладки картини с храна

Снимка: Fisher Photostudio / Shutterstock.com