Картини между хумора и тъгата

  • Сподели:
Картини между хумора и тъгата

Лилия Мазуркевич е родена през 1966 година в Беларус. Завършва Художествената гимназия в Киев, Украйна (1984-1987), а след това учи в колежа по изкуства City & Guilds в Лондон, Великобритания (1998-1999).

Днес Лилия Мазуркеви е световноизвестна художничка, дължаща своята славата най-вече на провокативните си картини, които с тънко чувство за хумор изследват човешката природа.

Да видим!

Снимки: liliamazurkevich.co.uk

Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата
Картини между хумора и тъгата