Модерното изкуство, обяснено с един комикс

  • Сподели:
Модерното изкуство, обяснено с един комикс

Знаете ли каква е разликата между импресионизъм, кубизъм и постмодернизъм?

Повечето от нас, които не са изучавали история на изкуството, трудно се ориентират в различните течения, съществуващи в модернизма - общо понятие, с което се назовава период в развитието на визуалните изкуства, науката, културата и обществото, обхващащи края на XIX и началото на XX век.

Илюстраторът Джон Аткинсън (John Atkinson) създаде комикс, който по забавен начин попълва липсващите ни знания по история на модернизма.

Да видим!

Снимки: wronghands1.com

 

Модерното изкуство, обяснено с един комикс