Боян Манчев с две книги на английски език

  • Сподели:
Боян Манчев  с две книги на английски език

Метеор публикува два нови превода на Боян Манчев на английски език: Clouds. Philosophy of the Free Body (в превод на Катерина Попова) и Dark Poem (съвместно с фотографката Боряна Пандова, в превод на Филип Стоилов).

На 1 юни стана публично достъпен и Блогът за Философска фантастика на Боян Манчев, развиващ проблематиката на новоиздадената книга на Манчев "Новият Атанор": https://boyanmanchev.net/blog/

С тези нови издания "Метеор" поставя начало на международното измерение на издателската си дейност, като книгите ще бъдат разпространявани в Европа, Америка и Азия.

Философът Боян Манчев, автор на 13 книги на български, френски, английски и италиански език, участва активно в съвременния философски дебат по света. От четвърт век насам преподава философия, понастоящем в НБУ (София), в Университета за изкуства в Берлин и в Университа Холинс.

През предходното десетилетие Манчев е Директор на програма и вицепрезидент на една от най-важните философски институции, Международният философски колеж в Париж.

Между книгите на Боян Манчев са Новият Атанор. Начала на философската фантастика (2019/2020), Dark Poem / Тъмна поема (2019, с фотографии на Боряна Пандова), Облаци.

Философия на свободното тяло (София, 2017; английско издание 2019), Miracolo (Milano, 2011), L’altération du monde (Paris, 2009), La métamorphose et l’instant – Désorganisation de la vie (Paris, 2009), Тялото-Метаморфоза (София, 2007),
Невъобразимото (София, 2003). Предстои публикуването на книгите му Свобода въпреки всичко (София, 2020) и Persister (2020).

Манчев е изнасял лекции в множество европейски, американски и азиатски университети и културни институции, организирал е ред конференции и публични форуми в областта на философията, съвременното изкуство и политика; включва се като автор, теоретик, драматург, изпълнител или куратор в ред проекти в областта на визуалните изкуства, театъра, киното и съвременния танц.

ЗАВРЪЩАНЕТО НА ПАН: Новосъздаденият блог за Философска фантастика на Боян Манчев

Блогът ще представлява експериментална философска лаборатория на Боян Манчев. Той включва две автономни работни библиотеки: ЗАВРЪЩАНЕТО НА ПАН и НОВИЯТ АТАНОР.

Всяка от работните библиотеки може да се чете като самостоятелен блог. Библиотеките съществуват на три различни езика (български, френски и английски), като различните езикови версии не са идентични помежду си.

Философската фантастика не е хибриден жанр, смес на философия и фантастика.
Тя е опит върху самата форма на философията: опит за експериментиране с нови възможности за артикулация на филосoфската форма.

Философската фантастика е работа на философията в модуса на желанието. По следите на изчезналия бог, философският дневник неизбежно се превръща във философско приключение.