Елисавета Багряна: "Аз обичам самата любов"

  • Сподели:
Елисавета Багряна: "Аз обичам самата любов"

"Аз обичам самата любов" от издателство "Колибри"

Лириката, намерила място в сборника "Аз обичам самата любов", търси отговор на въпросите "Коя Багряна не познаваме?" и "За коя Багряна обикновено не се говори?"

Днес, когато литературният ни избор не е управляван, нито ограничаван от външно налагани или пропагандни императиви, имаме сериозния шанс да открием за себе си и по този начин да реабилитираме най-добрата поезия, създадена от поетесата.

Тоталитарното ни литературознание, възприело съветските идеологически доктрини, отказва да иконизира "вечната и святата" Багряна; то сякаш постоянно ѝ отмъщава за нещо. И ако няма за какво, го измисля.

Съдържанието на този сборник обхваща всички значими текстове на поетесата, въведени като чиста поезия: линеарен текст без начало и без край.

Голямата тема у Багряна, разбира се, е любовта и на нея са подчинени – от нея произтичат – всички останали теми: пътешествията, рискът, полетът, надмогването на гравитацията със или без "птица с моторно сърце", самотата, споменът. Главният концепт на поетическото ѝ съзнание е, че влюбеният човек е извънположен спрямо света.

Багряна е не само и не просто "Стихии", "Кукувица" или "До моя син на фронта": тя е елитарен автор, който може да бъде четен от всекиго – всъщност най-труднопостижимата амбивалентност в нечий творчески процес.

За автора

Елисавета Багряна (псевдоним на Елисавета Любомирова Белчева) е една от най-изявените български поетеси, авторка на детски книги и преводачка, родена през 1893 г. в София.

Сътрудничила е на различни медии: "Вестник на жената", вестниците "Лик" и "Литературен форум", списанията "Съвременник", "Златорог", "Изкуство" и други. Утвърждава се като поет с издаването на първата си книга "Вечната и святата" (1927).

Дългият й творчески път минава през различни идейно-художествени търсения и очертава няколко нейни преображения. Стихотворенията на Багряна са преведени на 30 езика и издадени във Франция, Гърция, Чехословакия, Югославия, Румъния, Италия, Швеция, Полша и други страни.

Тази книга е опит поезията ѝ да бъде показана не толкова в светостта, колкото в нейната вечност: Багряна завинаги.

Откъс