Георги П. Стаматов: "Разкази и повести"

  • Сподели:
Георги П. Стаматов: "Разкази и повести"

"Разкази и повести" от издателство "Колибри"

Сборник с разкази и повести от Георги П. Стаматов - един от всепризнатите майстори на късия градски разказ в следосвобожденската ни литература! Изисканото художествено оформление дължим на Кирил Златков.

"Разкази и повести" се основава преди всичко на подбора, направен от самия Георги Стаматов в белетристичните книги, които е издал. В хронологичен ред са включени най-представителните му творби от сборниците: Избрани очерци и разкази (1905), Разкази.

Том I (1929), Разкази. Том II (1930) и Прашинки (1934), като някои от разказите се преиздават за първи път след първата им публикация. Книгата представя развитието на писателя като разказвач и изграждането на неговия специфичен почерк – от по-разгърнатите, класически повествователни форми до късия разказ в "телеграфен стил" – запазената марка на Стаматов.

За автора

Георги П. Стаматов (1869–1942) е белетрист с ярко изразен индивидуален стил, един от големите майстори на късия градски разказ в следосвобожденската ни литература.

Активен сътрудник на водещи периодични издания, автор на няколко книги с разкази и на остра публицистика, в продължение на близо половин век той се утвърждава като писател, детайлно изследващ психологическите проблеми и моралните избори на модерния човек. Художник на града, Стаматов създава свят, който е европейски и универсален.

Откъс

Херкулес и Психея