Защо всичко във Вселената си е точно на мястото?

  • Сподели:
Защо всичко във Вселената си е точно на мястото?

Приемаме, че Вселената е започнала от един голям взрив, но всъщност процесът е приличал по-скоро на излизането на срамежлив манекен от гардеробната – ранната Вселена не е бързала да се появи, докато всеки шев и всеки подгъв от нейните одежди не са били поставени на мястото си. Милиарди години по-късно ние се изумяваме, че населяваме Космос, който пасва перфектно на човешкия живот. И не намираме разумен начин, за да обясним как Големият взрив е съумял да постави всеки шев и подгъв на мястото им. Все едно Леонардо да Винчи да е нарисувал "Тайната вечеря", пръскайки напосоки по стената с боя, с надеждата картината от само себе си да се нареди.

И въпреки тези доводи съвременната космология настоява, че ранната Вселена се е развила на принципа на случайността. Не може да става въпрос нито за създател, нито за предварителен замисъл. Научните разкази за сътворението изключват участието на какъвто и да е Бог. Как обаче от пръчка космически динамит се стига до удивителната подреденост на човешката ДНК с нейните 3 милиарда химически бази? С други думи, как от хаоса възниква ред?

Отговорът на този въпрос не може да бъде намерен без значителните усилия на мозъка, който е нагледен пример за приложимостта на проблема към живота на всеки от нас. За да прочетете думите, написани на тази страница, в зрителния дял на вашите мозъци протича невероятно сложен и прецизен процес. Мастилените точици върху листа трябва да предложат смислена информация; информацията трябва да бъде представена на език, който разбирате; докато очите ви се плъзгат от една дума към следващата, значението им трябва да се свързва; а когато изчезнат от погледа ви, не трябва да изчезват от ума ви.

Само по себе си това е предостатъчно, за да се нарече чудо, но истинската мистерия е в свързването на молекулите във всяка мозъчна клетка чрез фиксирани, предварително зададени дразнители и реакции. Ако поставите желязото в контакт със свободни атоми кислород, двете образуват железен оксид, познат още като ръжда. Атомите просто нямат избор. Не могат да образуват сол или захар вместо ръжда.

Същевременно, въпреки фиксираните химични закони в мозъците ни, ежедневно се сдобиваме с хиляди нови преживявания, струпани по уникални начини, които превръщат днешния ни ден в различен от вчерашния или утрешния.

И така, доказателствата на човешкия мозък подсказват, че връзката между хаоса и реда не е невъзможна. Химията е напълно детерминирана, мисленето е свободно. Ако намерим връзката между тях, нищо чудно Вселената да ни разкрие найголямата си тайна. Както и механизмите, чрез които работи съзнанието – въпрос, който вълнува хората много повече от темата за Големия взрив.

Дийпак Чопра, из "Ти си Вселената". Откъсът от книгата е предоставен от издателство "Ера".

Ти си Вселената

"Искам да разбера какво мисли Бог" - Алберт Айнщайн

Световнопризнатият индийски учен и мислител Дийпак Чопра обединява усилията си с известния физик и космолог Менас Кафатос, за да проучи някои от най-важните и загадъчни въпроси за нашето място във Вселената.

Какво се случва, когато съвременната наука достигне повратна точка, която поставя под въпрос всичко, което знаем за реалния свят?

В това увлекателно, научно обосновано и практично изследване Чопра и Кафатос доказват, че сме стигнали именно до такава точка. В идната епоха Вселената ще бъде напълно предефинирана като "човешка Вселена", коренно различна от студената, празна пустота, където човешкият живот е едва забележим в Космоса.

"Ти си Вселената" ни казва направо – всеки от нас е участник в създаването на реалността, обхващаща всички точки на времето и пространството. "Изместването към нова научна парадигма вече е в ход", пишат авторите.

Чопра и Кафатос предлагат ново разбиране за това кои сме ние и как можем да променим света, като използваме безкрайния потенциал на съзнанието си. Книгата разчупва консервативните схващания и поставя много въпроси, чиито отговори са изцяло научно обосновани.

Дийпак Чопра

Дийпак Чопра – лекар, писател, философ, духовен водач и безспорен авторитет, не случайно е обявен за една от стоте най-видни личности на XX век.

Д-р Менас Кафатос има близо 40-годишен опит като университетски преподавател по физика. Работил е като научен сътрудник в НАСА и е автор на няколко книги и множество статии в областта на астрофизиката, космологията, глобалните климатични промени и др.