Една трета от младите в Европа търсят информация за психичното здраве

  • Сподели:
Една трета от младите в Европа търсят информация за психичното здраве

Наред с усилията на държавите членки, като България, Европейската комисия обяви 2022 г. за Европейска година на младежта, като признание за жертвите, които младите хора направиха по време на пандемията от COVID-19. Проучване на Флаш Евробарометър за май 2022 г. показва, че според младите хора в 16 от 27-те държави членки подобряването на младежкото психично и физическо здраве е най-важният приоритет за Европейската година на младежта.
Тъй като младите хора са бъдещите лидери на Европа, Европейската комисия ги насърчава да допринасят за оформянето на ЕС. Чрез специална гласова платформа Европейската комисия изслушва младите хора и ги моли да споделят своите виждания, притеснения и идеи. От всички гласове, записани в категорията „Здраве, благосъстояние и спорт“, става ясно, че една трета от младите хора използват платформата, за да изискват повишаване на осведомеността за психичното здраве и безпроблемен достъп до специалисти по психично здраве.
Европейските страни са приели проактивен подход за справянето с предизвикателствата, свързани с психичното здраве на младите хора по време на пандемията1. Една от най-често използваните мерки беше подсилването на психологическата подкрепа в учебните заведения, както чрез увеличаване на броя на психолозите и съветниците, които са на разположение на учащите, така и чрез обучение на персонала на учебното заведение, за да разпознава признаците на психичното разстройство и да се справя с тях.
Мария Габриел, комисар, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, казва: „Всички ние полагаме големи грижи за емоционалното благосъстояние на нашите младежи. След пандемия и в условията на война в Европа този доклад за психичното здраве на младите хора идва в правилния момент. За мен е удоволствие да видя, че държавите-членки на ЕС приемат сериозно това предизвикателство и са определили мерки за подпомагане на младите хора, особено в учебните заведения. Тези усилия трябва да продължат, за да се даде възможност на младите хора да се развиват добре, сега и през идните години, а Комисията винаги ще бъде тук, за да им осигури помощ.“
В България 70% от хората с психични проблеми не получават адекватна грижа. По данни на СЗО този проблем ще продължи да се задълбочава и през 2030 г. се очаква този проблем да се превърне в причина номер 1 за намаляване трудоспособността на българите. Тежките психични разстройства са 19,5% от всички заболявания, честите психични разстройства са 14,54%, тревожните разстройства са 8,4%, а голямото депресивно разстройство е 6,2%, сочат данни на „Барометър на депресията“ в ЕС.