Взаимовръзката между нашето тяло и душа

  • Сподели:
Взаимовръзката между нашето тяло и душа

Между човешкото тяло и душа съществуват безброй невидими връзки, които в действителност оформят нашата същност и така, когато тялото ни преминава през трудни периоди, неминуемо тези неприятни моменти се отразяват и на емоционалното ни състояние и вътрешен мир, защото двете части от нашата същност – тялото и душата, оформят цялостната ни представа за съществуване.

Казват, че всеки човек попива информация и емоции в продължение на една година, след което неговото съзнание е програмирано така, че да започне да се отървава от ненужните емоции и отпечатъци в паметта.

Прочистването настъпва тогава, когато в човешката памет са постъпили възможно най-много отрицателни и положителни емоции, обвързани с конкретни спомени, а след този период от време съзнанието ни започва да прави място за нови спомени. Човешката мисъл носи най-голямата сила в нашето съществуване, тъй като има способността да предопределя случващото се около нас, като например, когато ние не спираме да си мислим, как ще се разболеем и в последствие, ще изпитаме много трудности, които ще объркат живота ни – тази наша мисъл започва да изпраща сигнали до съзнанието ни и да отключва дадени симптоми в нашето тяло и така постепенно започваме да чувстваме, че не сме във форма. 

Силата на подсъзнанието ни определя голяма част от събитията, които ръководят пряко случващото се в живота ни!

И така, когато всекидневно се молим за здраве и не спираме да си повтаряме, че притежаваме всичко онова, което е нужно на един човек за да бъде щастлив, постепенно започваме да изпращаме и тези положителни сигнали към своето подсъзнание, като му даваме задачата да работи именно в тази посока към сформирането на един удовлетворителен и богат живот без страдание, липси и болка. 

Както тялото ни притежава силата да оставя своите отпечатъци върху нашата душа, така и душата ни не спира да изпраща информацията, която сме запаметили в своето подсъзнание на тялото ни, като му казва как в действителност трябва да се чувства.

Дори когато един човек изпитва силни и непреодолими болки, той може да се докосне до тази вяра и да настрои съзнанието си към изцеление и пречистване на тази непоносима болка, защото човешката вяра е безгранична и има силата да промени нашето физическо и духовно състояние, като ни помогне по-лесно да се справим с всички страдания и трудности, през които животът ни кара да преминем, но без вярата, тази мисия става наистина невъзможна.

Нашата мисъл има способността да оставя трайни отпечатъци върху физическото ни тяло и да ръководи изцяло живота ни, както и нашата душа владее силата да променя начина, по който се чувстваме!