Психосоматика – връзката между психиката и тялото

  • Сподели:
Психосоматика – връзката между психиката и тялото

На всички ни се е случвало. От притеснение да те заболи нещо. Детето обичайно корем преди детската градина, възрастният – глава, след нея. "Всичко идва от главата" казва народната мъдрост и психолозите много вярват в това.

Психосоматика (психе – душа, сома – тяло) е направление, което изучава влиянието на психологически фактори върху физическите оплаквания и заболявания. Терминът "психосоматика" е въведен за първи път от немския психиатър Christian Heinrot през 1818 г.

Още тогава се забелязва, че има връзка между особеностите на личността на отделния човек и на важни за него житейски събития върху физическото му състояние.

Според психосоматичната идея човешкият организъм е едно цяло и болестта не е случайно явление. В най-общ план психосоматичното разстройство при даден човек е резултат от взаимодействието на стрес, характер и телесна конституция.

В личната история на хора със заболявания като язва, астма, екзема, псориазис, световъртеж и други могат да се открият психически фактори, които в комбинация с телесна предразположеност, довеждат до такива проблеми.

Чертите на нашия характер започват да се изграждат от ранна детска възраст. Ако помолим някой да ни опише какво дете сме били и се замислим какъв възрастен сме сега, ще видим, че общо-взето описанието съвпада.

Така идва и идеята да се търси кои черти на даден човек му помагат и кои го затрудняват, даже разболяват. Ето два примера:

Някои хора са особено склонни да развиват хронични сърдечни заболявания поради емоционалните си реакции към външни стресови фактори.

Въз основа на богат клиничен опит лекарите стигат до извода, че значителен брой хора, страдащи от тежко сърдечно заболяване, имат някои лични качества, които биха могли да доведат до появата на заболяването.

Човек може да опише такъв типаж като нетърпелив и склонен да търси съперничество. Иска всичко да става възможно най-бързо и най-скоро и да печели винаги и бързо, това са свръх заети хора, но винаги готови да поемат още неща, сякаш искат да поемат максимален брой притеснения едновременно.

Личностови характеристики като склонност към задържане и несподеляне на емоционалните преживявания и най-вече на агресивността; отстъпчивост; изпълнителност и висока отговорност; тендеция към преживявания на депресия и безнадеждност; трудности в преодоляването на конфликти се разглеждат като описващи тип личност, считан за специфично предразположен към онкологични заболявания.

Смята се, че хора с подобни особености обикновено не споделят неприятните си преживявания, задържат, потискат и натрупват негативните си емоции, което натоварва организма и води до отслабване на естествените му защитни механизми.

Това са само примери от областта на психосоматиката. Но всеки от нас е пример за нещо или някого. За да сме здрави физически, психиката също има своята роля.

Ако нещо ви е заболяло и лекарят не намира причина за оплакванията, си заслужава да се помисли кое в обкръжението и ежедневието, ако се промени, ще ви стане по-добре. Отговори на подобни въпроси и навременни действия понякога спестяват много лекарства.