Световен ден на здравето - 7 април

  • Сподели:
Световен ден на здравето - 7 април

В разгара на пандемия, замърсена планета, увеличаващи се болести като рак, астма, сърдечни заболявания, на Световния ден на здравето 2022 г., СЗО ще съсредоточи вниманието в световен мащаб върху спешни действия, необходими за поддържане на здравето на хората и планетата и насърчаване на движение за създаване на общества, фокусирани върху благосъстоянието .   

СЗО изчислява, че повече от 13 милиона смъртни случая по света всяка година се дължат на екологични причини, които могат да бъдат избегнати. Това включва климатичната криза, най-голямата заплаха за здравето, пред която е изправено човечеството.

Климатичната криза е и здравна криза. 
Докато пандемията COVID-19 ни показа лечебната сила на науката, тя също така подчерта неравенствата в нашия свят. Пандемията разкри слабости във всички области на обществото и подчерта неотложността на създаването на устойчиви общества за благополучие ангажирани с постигането на справедливо здраве сега и за бъдещите поколения, без да се нарушават екологичните граници.

Сегашният вид на икономиката води до несправедливо разпределение на доходите, богатството и властта, като твърде много хора все още живеят в бедност и нестабилност. Икономиката на благосъстоянието има за свои цели благосъстоянието на хората, справедливостта и екологичната устойчивост. Тези цели се превръщат в дългосрочни инвестиции, бюджети, социална защита и правни и фискални стратегии. Прекъсването на тези цикли на унищожение за планетата и човешкото здраве, изисква законодателни действия, корпоративна реформа и лицата да бъдат подкрепяни и стимулирани да правят здравословен избор. 

Световният ден на здравето се чества всяка година на 7 април в чест на годишнината от основаването на Световната здравна организация (СЗО) през 1948 г. 

Всяка година за тази дата се избира тема, която подчертава приоритетна за СЗО област. Пред лицето на пандемията, замърсената планета и нарастващата честота на заболяванията, темата на Световния ден на здравето 2022 г. е ''Нашата планета, нашето здраве''. 

През последните десетилетия подобренията в здравните услуги, опазването на околната среда, икономическото развитие и други фактори доведоха до подобряване на здравето на хората. Въпреки това, приблизително един милион преждевременни смъртни случаи годишно се дължат на известни рискове за околната среда, които могат да бъдат избегнати. 

Замърсяването на въздуха, замърсената вода, неадекватните санитарни условия, включително управлението на твърдите отпадъци, рисковете, свързани с определени опасни химикали, и отрицателните въздействия на изменението на климата са най-неотложните заплахи за общественото здраве за околната среда в региона. Тези заплахи за общественото здраве се усложняват от слабите практики на управление и потенциалните неравенства в здравеопазването, както и от ограниченото лидерство, опит и ресурси в здравния сектор. 

Въпреки това, тази тема ''Нашата планета, нашето здраве'' трябва да ни напомня силно, че решаването на много от тези проблеми, е извън изключителната компетентност на здравния сектор и в резултат на това ефективният отговор ще изисква цялото правителство и подходи на всички в обществото.