10 почерка на известни писатели

 • Сподели:
10 почерка на известни писатели

Ръкописното писане има своето очарование. Думи, покрити с книжен прах и с аромат на мастило, оживяват в историите, които ни разказват. Все още пазещи усещането за ръката на този, който ги е подредил на пожълтелия лист. Подшушващи за всички онези малко познати неща за човека, скрити в странните завъртулки, наклонените букви, подчетаните фрази, неразбираемите фигурки, надраскани набързо.

Какво можем да научим от почерка на някои от най-известните писатели за тях самите?

Графологията е науката, която изучава почерка и прави връзката с характера на човека. Тя позволява според почерка на един човек да се определят неговият ум, сила на волята, самооценка, емоционалност и много други неща.

Степента на оригиналност на почерка е свързана със степента на самобитност и неповторимост в характера на дадената личност. За да добием вярна представа за посочените особености, необходимо е писането да става на бял лист, без спомагателни хоризонтални редове.

Правите редове означават установено поведение и характер.

Възходящите редове (наклонени нагоре редове) - енергичност, деловитост, оптимизъм, подем и стремеж за постигане на определени цели.

Колебанията в хоризонталните редове (редът ту слиза надолу, ту се качва нагоре) говорят за колебливи натури, непоследователни в поведението си, с непостоянно настроение. Но тези редове означават и дипломатичност и гъвкава мисъл.

Дъгообразните редове са свидетелство за импулсивност, силни чувства, нетърпение, голямо желание и интерес към дадена дейност, но само в началото.

Низходящите редове означават понижено самочувствие, липса на енергия и воля, отчаяние, болест и др. Често предвещават нещастие и падение.

Когато буквите в началото на реда са едри, а след това стават дребни и редът добива вид на клин, това означава хитрост и прикритост.

Стегнатите и монолитни редове са знак за воля и решителност. Ако човек може да начертае с лекота няколко успоредни линии, това е сигурен белег за устойчивост. Тези линии са белег за разумност.

Ето как изглеждат почерците на едни от най-известните писатели:

10 почерка на известни писатели

Шекспир - редица изследвания на почерка на Шекспир показват, че начинът, по който пише английският поет, е старомоден и специфичен: например за думи като "spotless" и "darkness" Шекспир е използвал само едно "s", вместо две. Думи в минало време като "wrapped" и "blessed" пък завършвали на "t", вместо "d"

10 почерка на известни писатели

Джак Керуак - лист от тетрадка с неговия необичаен почерк, издаващ аналитичен ум прецизност и фокусиране върху детайлите

10 почерка на известни писатели

Луис Карол - един красив и подреден почерк

10 почерка на известни писатели

Вирджиния Улф - Писмо до Катрин Мансфилд (Katherine Mansfield).

Лидия Фогорало, графолог и директор на Morettian Graphology School в Падуа представа анализ на писането на Вирджиния Улф в своя сайт. Тя казва, че почеркът на Улф говори за склонността й да се самокритикува, за тревожни състояния и хроническа неудовлетвореност. В действителност почеркът показва не само качествата на ума, а и нейните чувства, чувствителност, интуиция

10 почерка на известни писатели

Франсис Скот Фитцджералд - част от ръкопис от "Великият Гетсби"

10 почерка на известни писатели

Лев Толстой - за неговия почерк е известно, че единствено съпругата му е успявала да прочете написаното, преписвайки "Война и мир"

10 почерка на известни писатели

Пърси Шели - почеркът му, представен в писмо, изпратено до Мери Шели

10 почерка на известни писатели

Ф. М. Достоевски - един много интересен почерк, издаващ неговата гениалност

10 почерка на известни писатели

Владимир Набоков - с един от най-необичайните почерци. Интересно дали някой друг, освен него може да разчете написаното

10 почерка на известни писатели

Дж. К. Роулинг - част от ръкописа на Хари Потър, който прилича на тетрадка с учебна програма