10 важни факта за депресията

  • Сподели:
10 важни факта за депресията

Какво знаете за депресията?

Депресивните разстройства са основна част от психичните заболявания. Те често водят до влошаване на социалното функциониране и понижаване качеството на живот.

Представяме ви 10 важни факта за депресията, които е добре да знаем:

1. Жените страдат по-често

Жените страдат два пъти по-често от депресивни разстройства. Това се обяснява с хормонални и конституционални особености.

2. Самоубийствата при мъжете са повече

Рискът обаче от осъществяване на самоубийство при мъжете е трикратно по-висок отколкото при жените, макар че те опитват двукратно повече от мъжете.

3. Кога се проявява депресията

Обикновено депресивните разстройства започват да се проявяват в млада и средна възраст. Основен фактор за отключването им е стресът.

4. Клопката "перфектен човек"

Базисните нагласи на склонния към депресивни реакции човек са свързани с представата му, че животът на един достоен за уважение човек трябва да бъде успешен и перфектен.

Общото за всички склонни към депресии хора са някои особености на приемането на негативните страни на живота: неудачите се приемат като личен провал, резултат от собствена непълноценност; лошите периоди или неуспехите се приемат като непоправими и трайни.

5. Ролята на серотонина

От биологична гледна точка при депресивните разстройства главно място заема дисфункцията на серотонинергичната система.

Дефицитът на серотонин предизвиква понижение на настроението, апетита, либидото и разстройство на съня. Депресивното разстройство може да протича по различни модели и да варира по тежест.

6. Трите големи оплаквания

Потиснатото настроение, безрадостността и повишената уморяемост са трите главни оплаквания. Съпътстващи могат да бъдат влошена концентрация, разстройство на съня, "безпричинни" болки и усещания в тялото и други.

7. Сезони на депресията

Най-често депресивни епизоди се проявяват през пролетните и есенните месеци.

8. Подкрепата е важна

Пациентът с депресия, особено ако е лека, трудно би споделил симптомите си с друг. В този смисъл създаването на атмосфера на разбиране е важна опорна и отправна точка, както и информирането за честотата на това разстройство.

9. Средно 1 от 10 души страда

Приема се, че от 6 до 15% от населението преживява депресивен епизод през живота си. Средно 1 от всеки 10 ваши познати е минал през това.

10. Депресията не е каприз

Въвеждането на установен дневен режим по часове и дейности подпомага човек в такива моменти. Депресивното разстройство не е глезене, каприз или мързел, затова консултацията със специалист и доверителното отношение от страна на близките тук оказват ключово значение.

Тест: Страдате ли от депресия?