10 яки вица за тъщата и зетя

  • Сподели:
10 яки вица за тъщата и зетя

Десет вица за една класика в семейните и роднински отношения - тъщата и зетя:

1. - Госпожо, искам да се оженя за дъщеря Ви!
- Само през трупа ми!
- Примамливо, но нямам средства да покрия и двата банкета.

2. - И как разбра, че е счетоводителка?
- По погледа. Същият, като на тъщата, само че с ДДС!

3. Единствено Адам не е имал тъща. Поради това може със сигурност да се твърди, че е живял в Рая!

4. Мъж се връща от погребението на тъщата. Върви и доволен си подсвирква. В този момент от една тераса пада тухла. Мъжът погледнал нагоре.
- Аха, вече си пристигнала и даваш знак, така ли?

5. - Скъпи, дадох джинсите ти на съседа.
- Това пък от какъв зор?
- Ами ти така и така не ги харесваше...
- Ами да му дадем тогава и майка ти...

6. Полицаят:
– Господине, по новия закон за движение по пътищата, за всяко ваше нарушение, трябва да глобя и вас и спътниците ви!
– Ами отзад са кучето и тъщата, ако не ви ухапят, глобявайте ги...

7. Семейство... Обядва... Пада вилица, бащата протяга ръка, хваща я миг преди да падне на пода. Облекчено въздъхва:
- Няма да имаме гости.
В този момент малкият син се втурва в стаята:
- Тате, тате, баба заседна в асансьора...

8. Зет черпи с кафе майка си и тъща си. Налива първо на майка си и от притеснение разлял и в чинийката. Тъщата рекла: Нали му е майка и в чинийката ще и налее...

9. Тъщата:
– Споделих със зетя, че след смъртта ми искам да бъда кремирана.
– И какво?
– Записал ми е час за утре...

10. Пасторът изнася проповед:
- Алкохолът е вашият враг номер едно – туй да го знаете от мен! Защото, като се напиете, сигурно ще се скарате с тъщата си, ще грабнете пистолета и на пияна глава няма да уцелите.