15 интересни факта за кирилицата, които всеки българин трябва да знае

  • Сподели:
15 интересни факта за кирилицата, които всеки българин трябва да знае

"И ний сме дали нещо на света, на вси славяни книга да четат." - Иван Вазов

Ето 15 интересни факта за кирилицата, които всеки българин трябва да знае:

1. Глаголицата, следователно и кирилицата, заимстват графичното изобразяване на буквите от египетските йероглифи, прото-синайската система за писане и гръцката азбука.

2. Кирилицата е създадена в Преславската книжовна школа в края на IX или началото на X век. Традиционно кирилицата е приписвана на Свети Климент Охридски, а името й – в чест на Свети Кирил – Константин Философ, на когото Климент Охридски е ученик.

3. В нито един български средновековен извор не е открито собствено название на базираната на гръцкото унциално писмо старобългарска азбука. В "Кратко житие на Климент Охридски" се среща следният откъс: "Изобретил и други форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които изнамерил мъдрият Кирил." В това сведение всъщност се казва, че Климент Охридски е разработил по-опростен и удобен глаголически шрифт, така че с "кирилица" би трябвало да се нарича азбуката, която създава Кирил – Константин Философ, а "климентица" трябва да се нарича именно шрифтът, който е разработил и въвел Климент Охридски.

4. През X и XI век глаголицата и кирилицата съществуват успоредно, но постепенно кирилицата измества глаголицата. 

5. В оригиналната кирилица има 44 букви за 44-те звука в старобългарския език. Днес българската кирилица има 30 букви.

6. Всяка буква в кирилицата има свое име и значение. Например: А - "аз" (аз), Б – "буки" (букви), В – "веди" (знам), Г – "глаголи" (думи, говоря), Д – "добро" (добро, доброта)...  Така учениците по-лесно запомнят азбуката.

7. Думата "азбука" възниква от произнасянето на първите две букви от глаголицата –  А - "аз" и Б – "буки".

8. Всяка буква в кирилицата отговаря и на цифрова стойност. Например: А - 1,  Б - 2, В - 3 и т.н.

9. Най-ранният надпис с кирилица е от 931 г. и се намира в пещерен манастир близо до село Крепча.

10. "Книгата на Сава" - датирана между X и XI век, е най-старият ръкопис, изписан с кирилица.

11. Кирилицата се използва като официална азбука от 12 държави.

12. Български, руски, белоруски, украински, сръбски и македонски са езиците, които използват кирилицата. 

13. Неславянски езици също използват кирилицата - казакстански, монголски, осетски, татарски, таджикски и в някои части на Аляска. Кирилицата е в основата на официалната писменост на Монголия, а до края на 70-те години на ХІХ век се е ползвала и в Румъния.

14. Над 300 милиона души по света пишат на кирилица днес. 

15. След латиницата и гръцката азбука, кирилицата е третата официална азбука в Европейския съюз. От началото на 2017 г. могат да се създават и регистрират домейни на кирилица, които да завършват с разширението ".бг".