15 признака на психологическа зрялост

  • Сподели:
15 признака на психологическа зрялост

Психологическата зрялост е важна съставка при оценката на собствената психика. Зрелостта ни помага да разкрием всички наши способности и таланти, да процъфтим както в духовен, така и в материален план.

Предлагаме ви списък с признаци за това, че сте самоактуализираща се личност и сте достигнали до тази зрялост според американския психолог Ейбрахам Маслоу (името му се свързва предимно с йерархичното подреждане на човешките потребности).

Той ще бъде много полезен за тези, които обичат качествената храна за мозъка и поддържат интелектуалното си развитие. Самоактуализиращата се личност се стреми към развитие, има висока мотивация за това. Тя приема чувствата, импулсите и желанията си такива, каквито са.

Самият Маслоу е смятал, че хората, които притежават всички тези 15 качества са само 1% от населението, и са образец на "качествения човек" – психологически здрав и максимално изразяващ човешката същност на хората.

1. По-адекватно възприемане на действителността

Свободно от влиянието на актуалните потребности, стереотипи, предразсъдъци. Интерес към неизвестното.

2. Приемането на себе си и на другите такива, каквито са

Отсъствие на изкуствени, хищнически форми на поведение и неприемането на такова поведение от страна на другите.

3. Спонтанност на проявленията, простота и естественост

Спазване на установени ритуали, традиции и церемонии, но отнасяйки се към тях с нужното чувство за хумор. Това не е автоматичен, а съзнателен комформизъм на равнище външно поведение.

4. Делова насоченост

Такива хора обикновено са заети не със себе си, а с жизнената си задача. Обикновено се отнасят към своята дейност с универсални ценности и са склонни да я разглеждат от гледна точка на вечността, а не на настоящия момент. Затова те в някаква степен са философи.

5. Позиция на отстраненост по отношение на много събития

Това им помага относително спокойно да понасят неприятностите и да са по-малко изложени на влияние отвън. Те нерядко са склонни към самота.

6. Автономия и независимост от обкръжението

Устойчивост под въздействие на фрустриращи фактори.

7. Свежест на възприятията

Намиране на нови неща всеки път във вече известното.

8. Преживявания, характеризиращи се с усещане за изчезването на собственото аз

По-чести пориви за върхови преживявания. Те им помагат да подобрят мнението си за себе си, променят отношенията към другите и общуването като цяло. Освобождават творческите способности, спонтанността, експресията, неповторимостта на индивида. Те присъстват в мотивацията за развитие, защото човек помни силно емоционалните си преживявания като много значително и желано събитие и очаква неговото повторение.

9. Усещане за общност с човечеството като цяло

10. Приятелство с други самоактуализиращи се хора

Tесен кръг от приятели, отношенията с които са много задълбочени. Отсъствие на проява на враждебност в междуличностното взаимодействие.

11. Демократичност в отношенията

Готовност да се учат от другите.

12. Устойчиви вътрешни морални норми

Остро чувство за добро и зло: ориентирани към целта, а средствата се подчиняват на нея.

13. "Философско" чувство за хумор

Отношение с хумор към живота като цяло и към самия себе си, но грешките или несгодите на другите никога не се смятат за смешни.

14. Креативност, която не зависи от това с какво се занимава човек

Проявява се във всички техни действия.

15. Критично отношение към културата, към която принадлежат

Избират доброто и отхвърлят лошото. Усещат себе си повече представители на човечеството като цяло, отколкото на една култура.

Източник: Фитнес для мозга / Превод: Binar.bg