20 вечни мисли за България

  • Сподели:
20 вечни мисли за България

HighViewArt.com подбра 20 мисли на велики българи, които често трябва да си припомняме...

1. "Но... стига ми тая награда - да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода..." - Христо Ботев

2. "Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само мене си." - Васил Левски

3. "Българио, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях, и те за теб достойни, майко бяха. И твойто име само кат мълвяха, умираха без страх." - Иван Вазов

4. "Опознай Родината, за да я обикнеш!" - Алеко Константинов

5. "Нека всеки запише дълбоко в сърцето си: свобода или смърт!" - Георги Раковски

6. "Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти: Г.Раковски, Л.Каравелов, В.Левски, Хр.Ботйов, А.Кънчев, П.Волов, Г.Бенковски и проч., са биле против официална Русия. Никога те не са апелирали към нея, защото са знаяли, че нейний камшик повече боли от турския." - Захари Стоянов

7. "Обичам те, мое мило отечество! Обичам твоите балкани, гори, сипеи, скали и техните бистри и студени извори! Обичам те, мой мили краю! Обичам те от всичката си душа и сърце, ако ти и да си обречен на тежки страдания и неволи! Всичко, що е останало в моята осиротяла душа добро и свято - всичко е твое!" - Любен Каравелов

8. "Ако трябва да умрем, всички ще умрем под развалините на България!" - Стефан Стамболов

9. "Главата ми да отсекат, пак ще викам: "Да живее България!" - Николай Хайтов

10. "Аз съм се посветил на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв." - Васил Левски

11. "Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото отечество." - Христо Ботев

12. "Аз пях за България, защото я обичах... аз прославях нейната божествено хубава природа... аз се вглъбявах в историята й, защото бях пленен от величието на нейния минал живот... аз пях за нейните идеали, защото бяха свещени." - Иван Вазов

13. "Вероизповедният въпрос е днес за нас най-голямото дело, което трябва да занимава всекиго българина. Борбата пак започва, борба, която ще реши победата, борба, от която зависи смъртта или животът на българската народност!" - Георги Раковски

14. "Предателите на Отечеството не заслужават милост." - Стефан Стамболов

15. "Знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе." (из писмо до жена си) - Христо Ботев

16. "Ще имаме едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република". - Васил Левски

17. "Изтървем ли България, изтървали сме всичко." - Николай Хайтов

18. "Действие и противодействие — в това се състои сичката история на человеческото. Напред се хвъргат хората затова, за да се върнат утре или вдруги ден назад; а измъкват са назад само затова, за да са съберат със силите си и да прескокнат голямо пространство напред…" - Любен Каравелов

19. "Не трябва да се освобождава никой народ; народите трябва да се освободят сами или да загинат." - Стефан Стамболов

20. "Играем с живота на 7 милиона българи - трябва зряло да се постъпва." - Васил Левски