Ако наистина искаме, да спрем да искаме

  • Сподели:
Ако наистина искаме, да спрем да искаме

Едно е да се учат от теб, друго е да ИСКАШ да научиш другите.

Едно да спасяваш някого, друго е да ИСКАШ да го спасиш.

"ИСКАМ", винаги е НУЖДАТА ти да ПОЛУЧИШ.

Да спреш да ИСКАШ е ПОЗВОЛЕНИЕТО да се случи така, както е най-добре, обхващащо, съобразено и хармонизирано със свободната воля на всеки.

Да ИСКАШ, значи НЕДОВЕРИЕ.

Давам недоверие=получавам недоверие.

Ако наистина искаме, да спрем да ИСКАМе.

"ВъзНАМЕРЯвам" е отворено, свободно, включващо...

Снимка: brainpickings.org