Блага Димитрова: Да обичаш независимо от това обичат ли те

  • Сподели:
Блага Димитрова: Да обичаш независимо от това обичат ли те

Само една любов признавам на тоя свят - да обичаш независимо от това обичат ли те, носят ли ти сигурност, подкрепят ли те, като че ли си недоразвито същество и се нуждаеш от патерици. 

Независимо от това изгодно или не, благоразумно или не. Да обичаш, защото обичаш. 

Това е единственото основание. Никога не мога да обичам от благодарност.

Блага Димитрова