Четирите нива на интуицията

  • Сподели:
Четирите нива на интуицията

Днес повече от когато и да било преди е изключително важно да се научим да развиваме и да сe доверяваме на своята интуитивна интелигентност.

По последни изследвания ние сме изложени на цунами от информация, равняващо се на над 174 пълни с информация вестника на ден. Това е 5 пъти повече от количеството информация, на което сме били изложени само до преди 20 години.

Този потоп от информация включва безброй мнения, безкраен поток от експертни съвети и милиарди "учители", казващи ни какво би трябвало да правим, за да изживеем най-добрия за нас живот.

Истината е, че единствената система за напътствие, от която се нуждаем, за да ни помогне да живеем най-добрия за нас живот, е мъдростта, съдържаща се в нашата естествена интуитивна интелигентност. Когато бъде правилно развита, тя може и ще ни отведе до изборите, идеите и иновациите, които ще ни насочат към онова, което наистина е в наш най-голям интерес и ни помага да сътворим най-висшето благо в живота си.

Интуицията представлява един фин, недоловим език, така че разбирането на начина, по който тя комуникира, прави дълбокото ни и смислено взаимоотношение с нея възнаграждаващо, надеждно и много по-забавно. Интуицията действа на различни нива в нашето тяло и нервна система – като се започне от основните, бинарни, свързани с оцеляването начини на комуникация и се стигне до пълноценните разговори, характеризиращи се с елегантност, сложност и разгърнатост.

Ниво 1: Вътрешно усещане

Характеристики: безопасност, сигурност, оцеляване

Всички сме чували за това ниво на интуицията и повечето от нас могат да си спомнят за случай, в който са я разпознали или са усетили присъствието й в живота си. Вътрешното усещане може и да е най-добре познатата и най-обичайната форма на интуиция, но то представлява само малка част от цялостната ни система на интуитивна интелигентност. Не бива да разчитаме единствено на него да ни отведе до най-високия ни потенциал или до най-добрия изход.

Вътрешното усещане е просто, основно и бинарно, което означава, че то комуникира посредством усещането за противоположности и използва такива внушения като "да" или "не", "спри" или "тръгни", "опасно" или "безопасно", за да предаде съобщението си.9

Когато вътрешното ви усещане функционира, то може да ви отговори на такива въпроси като: "Този избор, човек или връзка в мой най-добър интерес ли е? Мога ли да процъфтя в това обкръжение? Тази ситуация ще удовлетвори ли най-дълбоките ми потребности?"

Ниво 2: Интелигентността на сърцето

Характеристики: кураж, съчувствие комуникация

Интелигентността на сърцето ни окуражава да проявяваме кураж, състрадание и загриженост и да ги използваме, за да комуникираме и да се свързваме с всички останали форми на живот в обкръжението ни.

Тя ни насочва към най-подходящите думи и действия в момент на нужда; позволява ни да се свързваме и комуникираме по начини, които често пъти не изискват думи, както и да се свързваме с хората, животните и местата по начини, които не могат да бъдат предадени чрез думи или рационални мисли.

Този център на мъдрост ни подтиква да задаваме такива въпроси като: "Животът ми пълен ли е с красота? Обичам ли това, което върша? Мога ли да открия своята радост? Какви бих направил, ако не се страхувах? Проявявам ли най-доброто от себе си в живота си и в света?"

Ниво 3: Ясновидски способности

Характеристики: въображение, ясновидска убеденост, креативни възможности

Третото ниво на интуитивната интелигентност откриваме в мистичната и често пъти неправилно разбирана способност за екстрасензорно възприятие, разширеното духовно виждане, осъзнатото сънуване и други възвишени психични състояния.

Това е нивото на интуиция, на което необикновените решения, алтернативните начини за правене на нещата и бележещите съществен пробив нови идеи са нещо обичайно.

Когато този център на мъдростта е активен, той ни насочва да задаваме такива въпроси като: "Какво виждам като решение или възможност? Има ли нещо, което недоглеждам? Какви са онези мои мечти за бъдещето ми, които не съм си позволил да превърна в реалност?"

Ниво 4: Връзка с универсалната мъдрост

Характеристики: универсална осъзнатост, съзнание за единство

Четвъртото ниво на интуитивна интелигентност е най-нефизическото от всички. Тази интелигентност често пъти се активира по време на дълбока медитация или сложни практики за постигане на осъзнатост, както и в някои случаи на близки до смъртта преживявания или силно стресиращи и травмиращи ситуации.

Най-висшето ниво на интуиция, което хората могат да постигнат, докато все още са във физическа форма, е онова ниво, което ни позволява да установим контакт със сферата на цялото знание и да станем съзнателно осъзнати за свързаността си със и способността си да творим с интелигентността, която се явява източник на цялата реалност.

Когато сме подравнени с това ниво на интелигентността, ние осъзнаваме, че всички неща в живота са ценни и уместни и че в себе си ние притежаваме силата да променим и изцелим живота си, ако изберем това. На това ниво отсъстват въпроси. Има само съзнание.

Колкото по-добре се запознавате с тези нива на комуникация, толкова повече се развива, разширява и нараства вашият синхрон с тази естествена форма на интелигентност и вие преставате да се интересувате от това какво останалият свят ви казва да правите.

Благодарение на непосредственото ръководство на вашата собствена мъдрост вие ще бъдете в състояние да преминавате през всяка ситуация с чувство на радост, лекота и огромно удовлетворение.

Автор: Симон Райт / Превод: Мария Казакова зa virtualobitel.alle.bg