Чудесата на социализма и капитализма

  • Сподели:
Чудесата на социализма и капитализма

Чудесата на социализма:

- Всички имаха работа.

- Независимо, че всички имаха работа, никой не работеше.

- Независимо, че никой не работеше, планове се изпълняваха на 100%.

- Независимо, че планове се изпълняваха на 100%, в магазинrте нямаше нищо.

- Независимо, че в магазинrте нямаше нищо, всички имаха всичко.

- Независимо, че всички имаха всичко, всички крадяха.

- Независимо, че всички крадяха, стигаше за всички. 

- Независимо, че стигаше за всички, всички бяха недоволни.

- Независимо, че всички бяха недоволни, всички гласуваха ЗА!

Чудесата на капитализма:

- Никой няма работа. 

- Никой няма работа, но всички работят. 

- Независимо, че всички работят, планът не се изпълнява 100%.

- Планът не e изпълнен 100%, но навсякъде има всичко.

- Навсякъде има всичко, но разбира се, не всеки има всичко.

- Независимо, че не всеки има всичко, крадат тези, които имат всичко.

- Независимо, че крадат тези, които имат всичко, никой не ги хваща и никъде нищо не липсва.