Дай, дай, дай - това не е любов!

  • Сподели:
Дай, дай, дай - това не е любов!

Ще ви го кажа така: любовта е жертва.

Ако се жертвате - вие обичате, колкото повече жертвате, толкова повече обичате.

Ако не жертвате нищо, а само получавате - вие не обичате. Тоест "дай, дай, дай" - това не е любов, "вземи, вземи, вземи" - това е любов.

Ако ти вземаш, вземаш и искаш още да вземаш - това е страст. Ненаситна страст.

Ако даваш и си готов да продължаваш да даваш - това е любов. Това е много просто определение.

Любовта се измерва в жертва. Можеш да пожертваш пари, време, здраве, нерви, психика, пръст, втори пръст, трети пръст, ръка, ръка до лакътя, ръка до рамото, крак, още един крак, глава, сърце - това е любовта. Не можеш да пожертваш дори пет лева, каква любов е това?

Жертваш - обичаш, не жертваш - не обичаш. Ето така проверявайте и вашите семейни отношения.