Демокрит: Истинското знание не е вродено, то се придобива

  • Сподели:
Демокрит: Истинското знание не е вродено, то се придобива

Демокрит (живял около 460-370 г. пр.н.е.) е древногръцки философ-материалист, последовател на Левкип и систематизатор на атомизма - пръв стигнал до идеята за атомния строеж на материята.

Теорията на Демокрит и Левкип постановя, че всичко се състои от атоми, които са физически, но не и геометрично неделими. Между атомите се намира празно пространство. Те са неразрушими, винаги са били и винаги ще бъдат в движение. Има безкраен брой атоми и видове атоми, които се различават по форма и размер.

HighViewArt.com подбра 15 любими цитата от Демокрит:

1. "От което черпим добро, от същото може да черпим и зло, а и начин да избегнем злото. Така например дълбоката вода е полезна в много отношения, но е и вредна – може да се удавиш в нея. Ала това може да се избегне – научи се да плуваш."

2. "Трябва да се говори истината и да се избягва многословието."

3. "Свободен е онзи, който от нищо не се бои и не разчита на нищо."

4. "Най-важното е не всеобхватното знание, а всеобхватната способност за разбиране."

5. "Прехвърлиш ли мярата и най-приятното става неприятно."

6. "Не се стреми да знаеш всичко, за да не се окажеш непросветен във всичко."

7. "Да не се правят никакви отстъпки в живота е белег на безразсъдство."

8. "Откровеният изказ е присъщ на свободния дух, опасно е само да се избере неподходящото време."

9. "От мъдростта израстват три плода: добре да се мисли, добре да се говори, правилно да се действа."

10. "Пред мъдрия човек стои отворен целият свят." 

11. "По-добре е да се мисли преди да се действа, отколкото след това."

12. "Богатство и бедност са думи, обозначаващи нуждата и изобилието. Следователно, който се нуждае, той не е богат, а който не се нуждае, той не е беден."

13. "Да не се правят никакви отстъпки в живота е белег на безразсъдство."

14. "Прехвърлиш ли мярката, и най-приятното става неприятно."

15. "Не думите, а нещастието е учител на глупаците."

По материали от "Уницитат".