Детето и Бог

  • Сподели:
Детето и Бог

Едно момиченце рисувало картина и учителят му казал:

- Това е нещо много интересно. Разкажи ми какво рисуваш.

- Правя портрет на Бога.

- Но никой не знае как изглежда Бог.

- Когато завърша картината, всички вече ще знаят.

Джак Канфийлд