Директният път на интуитивно познание ни превръща от невежи във "вежи", знаещи, правилно осведомени

  • Сподели:
Директният път на интуитивно познание ни превръща от невежи във "вежи", знаещи, правилно осведомени

Продължение от "Единственото основание за нашето съществуване – да не забравяме, че сме Бог" и "Квантовият преход – частица от едно енергийно ниво преминава на друго"

Божествените ни структури започват да разкриват много бързо тайните си.

Досега по пътя си към Истината много често се доверявахме и на интуицията, като водеща ни към границата между 3-то и 4-то измерение на Световете, но и можеща да ни обърка с нейната многоспектност. Затова сега ще развиваме дълбочинното си чувстване и намерение, което ще твори новото ни битие. А то е вече факт.

През март 2013 г. телескопът "Планк" в Индия, заработил през 2009 г., дава информация за новата реалност, за това че Тъмната материя намалява, Вселената започва да се смалява, както става и с плътността на нашите тела.

Мозъкът ни също започва да се променя, става дивергентен, действа по непроправени пътища чрез инсайд, озарение. Двете му половинки започват да се срастват чрез неговите гънки, които заблестяват с цветовете на дъгата.

И това вече се вижда с аурокамерите, и е много важна част от идващите от Небето Божествени подаръци, които ни носят разбиране, спокойствие, знание, нови ракурси в отношенията със себе си, с хората и природата…

Често ще повишаваме и температурата си, за да премине енергийната ни плътност на друго ниво. С промяната плътността на водорода, се пренаписва цялата ни органика, проявяваща своите кристално-светлинни параметри, така се преминава на друго енергийно ниво. Може да се променя и дишането, сърдечната дейност…

Т.н Огнена Прана ни подготвя за Многомерността. Към нея ще ни води биокристалната ни, аморфна основа, приемаща всякакви структури, в зависимост от външните и вътрешните влияния, но най-вече от тези на съзнанието ни. Нашата ДНК също започва да разкрива своите многомерни страни.

Откритията на неврофизиологията и квантовата генетика дори стигат до предположението, че изобщо не е имало Голям взрив. Че той е бил наша триизмерна илюзия, но вече няма нужда да си съчиняваме тази игра, защото божествените ни структури започват да разкриват своите тайни много бързо.

Разбира се също, че и двете най-големи Златни галактики - Млечният път и Мъглявината Андромеда започват да се обединяват, ръкавите им започват да се докосват след Квантовия преход през пролетта на 2013 г., а през 2014 г. вече се допират. И всичкото това само за една година. С промяната в Макрокосмоса започват да се променя и нашия микрокосмос - нашите енергии, възприятията, мислите ни…

В Ерусалимския университет учените установяват, че депресията увеличава и изостря остеопорозата, костите на депресирания човек започват да се размекват. Но със същите тези мисли, с които се разболяваме, можем и да се лекуваме.

Като изпиваме, например, бутилка с вода, заредена с утвърждения за бързо възстановяване, може и изписани на лист хартия, престоял под шишето или чашата. Вълшебната изписана фраза може да бъде:
"В моята реалност всичко се получава леко и изящно".

Но не с вярата на сериозния възрастен човек, а с тази в детската игра, като на шега, без излишна сериозност. Със съзидателните вибрации на смеха, закачката, които резонират със Синия Магнитар в центъра на Галактиката и с целия Космос.

Със знанието, че усмивката изработва хормона на щастието и младостта - окситоцина. Наричат го още и хормон на високата етика и високия морал, на нравствеността.

Благодарение на изменения водород, се активират и кваркомионните полета, с които се свързва златният нимб около главата на светците. Невронната ни мрежа се изпълва с белтъци, които отключват кодове за самовъзстановяване на генетичната структура на човека. Те като "вълшебна пръчица" се активизират в местата, имащи нужда от възстановяване.

Сетивата ни се изострят, започват да усещат дори формата на миризмата, на светлината. Мозъкът ни започва да излъчва лечебна гама радиация. Във всеки от нас започва да работи по един малък андронен колайдер.

Активира се и коремният мозък, управляващ вътрешните процеси, както и мозъкът на сърцето, който е троен. Като знака на Рьорих – три кръга в един кръг. Те заработват в синхрон, резонират на високата вибрация на Вселената чрез измененото състояние на съзнанието, чрез вдъхновението.

В започналата промяна голяма ще и ролята на жените, в тях започва да се разкрива дълбочинният ипостас на Богинята-Майка. Творчеството във всичко отключва тези процеси, завръща ни при самите себе си. Носи ни възстановяване от болестите, дори озарение. Чрез него достигаме до своя собствен космически проводник за синтеза.

С намаляване плътността на материята, аурокамерите откриват бяло петно на нивото на сърцето или на половата чакра и гърлото, сякаш жълтият цвят се разделя от зеления. Разкрива се многомерността на тънките полета на хората.

Т.е. вече мозъкът заработва по друг начин, хората започват да виждат многомерния свят на тънката реалност. Светът изтънява и виждането му става съвсем нормално. Мислите ни започват да се материализират, благодарение на активацията на нашите 7, 12, до 49 чакри, които са свързани с центъра на Галактиката и по-нататък. Затова трябва да мислим преди да помислим…

Но става и разделяне на Реалностите – едни отиват наляво, други надясно. Разделят се и хората, едните работят в материята, другите в Духа.

Заедно с всичките тези промени, дойде и времето човечеството да узнае истината за много събития и да намери отговорите на много глобални въпроси. В последните години, заедно с планетарните природни и климатични промени, се разкриват и множество многовековни тайни и загадки във всички сфери на обществото: науката, религията, историята…

Скриването на Истината и поддържането на невежеството от заинтересуваните структури беше възможно заради дълго насажданите и повтаряните изкривявания в тълкуването на някогашните и сегашните събития. Но и поради незаинтересуваността на хората да разберат нещо повече от предлаганите им наготово сдъвкани отговори.

Но днес, повече от всякога, човечеството се нуждае от първичните, чисти Знания, за да може да встъпи в пътя на самостоятелното си духовно развитие, без повече да се надява и предоверява на посредничеството на онези "духовни" структури, ръководели отношенията човек – Бог.

Именно директният път на интуитивно познание ще превърне хората от невежи във “Вежи”, както древните славяни наричали знаещите, осведомените.

Тази промяна към просветление идва и от експлозията, от разрастването на Светлината в нас, ставаща възможна поради падането на преградите, на табутата, поради промяната на плътността на клетките ни, вече можещи да пропускат все повече Божествената Светлина на Любовта и Мъдростта.

С тази вибрационна еволюция започва едно ускорено пречистване в тях, в нашите астрални и етерни тела. Започва едно излизане извън моделите на масовите вярвания в колективното съзнание на човечеството, една хармония с нашето космическо съзнание чрез включването на многото аспекти на Висшия ни Аз.

Едно равновесие между ума и сърцето, свързано с емоционална устойчивост, с една интеграция на все по-високи честоти. Както и поради ефекта на просмукване, пропиване, на достъп до всяко по-високочестотно ниво, при което малко количество по-чиста Божествена Светлина започва да се влива, да тече в личната ни колона от Светлина.

Така еволюционното махало на крайно неуравновесената ни цивилизация, приближаваща се до своята екстремална точка, отново ще се върне към по-хармонично състояние. Чрез включването на новите светлинни кодове, чрез фазовото преобразуване, водещо до формирането на новото ни съзнание.

Идва време да свалим розовите си очила и да надзърнем през "канавата", "обратната" страна на живота. Да достигнем и да се слеем с нашата Душа, с духовния свят, да се потопим в него и да заживеем в това ново състояние, а не да хабим толкова много време в заблуди, да вярваме на множеството подменени "истини" и да се простим с театъра на сенките.

Да се включим в тази борба за енергия, която тече в пълна сила и в макрокосмоса, и в микрокосмоса. Да се потопим без страх в този врящ котел на изключителната динамика, доверявайки се на мъдростта на нашия Създател - единственият начин да се адаптираме към новото и чрез осъзнатото поддържане на нашите високи вибрационни нива, да постигнем така нужната ни хармония.

Със съзнанието, че това е не само нашият път, но и участието ни във всеобщия еволюционен план, според който вече сме готови да направим квантовия скок, при който душите ни вече могат да осъществят контакт със силите на Вселената.

И тази възможност е била заложена в клетките ни, само е чакала да се изпълнят съответните условия, при които посетите от Бога семена вече ще дадат своите плодове на нашето непрограмирано, саморазвито и самоосъзнато битие.

Време е да вкусим от плодовете на собственото си "градинарство", станало възможно чрез т.н. "грях" в Едемската градина, който беше пътят за отваряне Божествеността вътре в нас, за обръщане към Източника в нашето Свещено Сърце.

Това велико съединение ще накара Духа и Душата ни да затанцуват в един шеметно-красив танц, като този на пъстрата пеперуда. Не случайно, в латинския език се е използвала една и съща дума за Душа и Пеперуда (Психе). Идва време вибрациите на нейните крила, на нейните пориви, да променят изцяло света.