Докосвайки жена

  • Сподели:
Докосвайки жена

Въпросът не е толкова КЪДЕ мъжът докосва жената, а КАК той я докосва, така че да я накара да се чувства в безопасност.

Не е в това и КАК я докосва, а ЗАЩО неговите докосвания я карат да се отвори пред него.

Не е и в това ЗАЩО той я докосва, колкото КОЙ е избрал той да бъде и как да живее в моментите, часовете, дните и седмиците преди това докосване.

Не и толкова в ДОКОСВАНЕТО, колкото в енергията на неговото НАМЕРЕНИЕ.

И когато всички те са изравнени, не е необходимо дори докосване, за да я накара тя да потръпне от дума, въздишка или поглед.

Това не е мечта, мит или романтична фантазия – това е възможност, присъща на всеки един мъж. Това изисква той да се осмели да носи и живее своя великолепен потенциал, да се покаже на света с куража да изпълни своите отговорности, да държи на думата си, да преодолява предизвикателства и да се откаже от извинения.

Това не е МЕТОД, с който да се завладее света, това е СЪСТОЯНИЕ, в което някой да изживее пълните си възможности. И това не е ТЕХНИКА, чрез която на една жена да паднат всичките й задръжки, това е само ЕНЕРГИЯТА на неговите намерения. Този тип мъж винаги ще е привлечен от специфичен тип жени, с ярки граници, високи стандарти и също в преследване на своята съкровена същност.

По Graham R. White / Източник: Лечебница за душата