Движим се по пътя на Словото

  • Сподели:
Движим се по пътя на Словото

Осъзнатата грижа за бъдещето е грижа и за нашия словесен "Аз", за начина, по който използваме езика и азбуката си.

Движим се по пътя на сътворяването чрез Слово през 28-годишни цикли, а нашите 28 речеви вибрации са неконвенционално оръжие за съзидание и разрушение.

В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. - Иоан 1:1-3/.

Логосът, Словото, слиза в човека, за да оживотвори неговата материя, да я одухотвори и тя да еманира също до Слово. А връщайки се обратно към своя Източник, минавайки през Лотоса, Хилядолистника, на седма чакра, да го превърне в Логос – в едно "разлистване" и Възкръстцветяване, във вечно обновление и преодоляване на духовната разруха.

Изключителната тайна и сила на Словото/Логос е обяснена много добре от нашия известен изследовател на глаголицата - художникът-хералдик Христо Танев от Стара Загора в неговата книга "Аз-ът на българите". В нея той изтъква изключителното дело на Константин-Кирил Философ, успял да възроди, систематизира и обобщи древните познания на света, вложени в глаголическото модулно писмо.

Обяснява, че първата българска азбука съхранява познатите още в тракийския орфизъм 28 вибрации на човешката реч, с които могат да се вършат чудеса, да се променя хода на времето, да се спират гръмотевици и бури, да се възвръща изгубеното равновесие. Тези неизменни вибрации, казва Танев, и днес насочват пътя ни на сътворяване чрез Слово през 28-годишни цикли, в които има по 7 високосни години.

През 2016 година свършва старият цикъл, започнал през 1988 година, и влязохме в поредния 28-годишен нов цикъл на обновление с помощта на нашия език, на нашата азбука. Но, съветва той, не трябва да забравяме, че нашите 28 речеви вибрации са неконвенционално оръжие, което може и да гради, и да руши.

Затова 7 империи и култури са се стремели към завоюване на нашите земи, но от тях не е останало и следа. Това ги очаква и по-новите носители на завоевателни апетити. Не случайно, няма нито една друга писмена система с 28 вибрации, която да има силата да твори нови реалности.

Израелското писмо има само 22 вибрации, гръцкото – 24, латинското - 26, а най-доближаващите се до нашето, с по 27 вибрации, имат руското, украинското и турското. Но да притежаваш най-богатия на вибрации и на смислови и звукови значения език, според Христо Танев, означава да съзнаваш мястото си в духовната йерархия на служението. Това означава не хленч, безверие, а много работа, отдаденост и сърцатост.

Не случайно, няма древна азбука, казва Христо, която да е създадена извън Балканския полуостров. И всички те са възникнали на основата на преоткрития от Константин-Кирил Философ ключ-модул с нашите изначални 28 вибрации, изразяващи цялостния спектър на човешката реч и автохтонната звуково-образна космогония.

Именно с тяхна помощ той създава Глаголическия ключ-модул и модел на астрално-земния свят. А пък на неговата база Светите братя създават Глаголицата, която бива заменена от техните ученици в началото на X век с Кирилската азбука. Но все още българският език съхранява вложения в него глаголически ключ-модул, известен от православните канони като Българска християнска инсигния, чрез който се получава всяка форма на глаголическата азбука. Това е така нареченият ключ на богопознанието.

Именно този ключ-модул, в който се пресичат еманациите на Словото и на Твореца, на лъчите на Бог Отец, Бог Син и Светия Дух, проектирани на земята в обратен ред, образува и основният символ на живота – знакът на българите "Ж". В езотериката, кабалистиката и в Библията това е семантичният знак - "Дървото на Живота".

В кирилицата той повтаря изцяло сакралното му значение - "Живете", т.е. Живот в осъзната грижа за нашия словесен "Аз". Но той не се отнася само за нас, а за всички сътворени чрез него хора на земята. Затова, според духовната наука, българин не е национална принадлежност, а духовна, йерархическа степен, желана за постигане от много души, идващи за превъплъщение на земята.

Затова българите трябва истински да пожелаят промяната, да не живеят с отявлените лъжи, манипулации и извратени закони. Да изчистят старите си, объркани символи на зависимостта, довели до днешния ни нихилизъм и безродието ни. Както и да се освободят от използваните чужди (латински, арабски и други) знакови азбуки и езици при регистрирането на фирми, сдружения, фондации в политическия, стопанския и културния ни живот, които са най-мощното закодирано проклятие за самоунищожение, понеже са посегателство срещу родителите и техните родови закони.

А примери за такова престъпване и нарушаване законите на звуково-вибрационната езикова среда имаме безброй много. Както при нас, така и в цялата история на човечеството. И те винаги са водили до изключително негативни процеси, особено в днешното космополитно общество, в което вавилонските смесвания създават напрежение, дисхармония, а така и болни нации, тъй като всяко езиково нарушение се наказва.

Носталгията също е резултат от нарушена езикова вибрационно-интонационна среда. А отдалечаването ни от нашия най-стар и най-богат език ни навлече и тежката Съд-ба - съдът на бащите, праотците, заради неуважението ни към нашия свещен език. Ето защо, всеки, който приема чуждите езикови закони за свои, се превръща в духовен роб, с нарушено вибрационно равновесие.

Затова е необходим суров закон в защита на българския език, категоричен е Христо Танев. Нарушената ни символна система, чуждопоклонничеството и самоотричанто ни са довели и до ликвидирането на българската идентичност, на духовните ни ценности, което пък е съдействало и за застигналите ни четири национални катастрофи и многото отнети български територии за по-малко от 80 години. Но явно ще трябва още повече да ожаднеем, докато в същото време ходим и газим по свещената си вода и земя, която засега е все още буренясала отвсякъде.

Но спасителният 1000-годишен мир, за който се говори в Свещеното писание, ще настъпи тогава, когато Черноморско-Балканският регион от "барутен погреб" се превърне в Зона на мира, мъдростта и духовното разбирателство. И е съвсем естествено, закономерно чрез българите и балканските народи, с тяхното етническо, религиозно и културно многообразие, светът да влезе в новото време на равнопоставеност между духа и материята, в новата култура на духовно пречистване и въздигане.

За което ще съдейства и възроденият типично български модел на държавно управление на базата на древните принципи тангризъм и орфизъм, бранещи общите цели, равновесието и хармонията между духовните и земните дела и отхвърлящи каквито и да било форми на робство. В тази връзка, Христо Танев припомня някои от многото пророчества, касаещи България:

"България е орисана страна, а народът й е подготвян от хилядолетия да извърши своята отговорно-отредена мисия.." - Петър Дънов

Българите са предопределени за духовни водачи на човечеството през следващите хилядолетия, свързани с ерата на Зеления, българския Водолей.

"Русия ще се върне към Бога и ще намери пътя чрез белязан народ с превратна съдба, носещ истината, за да има живот на земята." - Фатима, 13 юли, 1917 г.

"Българите ще открият великото неизвестно, с което ще се промени пътят на тази цивилизация, тъй като в недрата на българската земя са скрити изключително важни познания за човечеството, обясняващи откъде идва тя и накъде отива." - Сай Баба, Индия, 1990 г.

Разпространението на Словото чрез нашия език и чрез нашата свещена азбука ще съдейства и за по-бързото построяване на бъдещия храм на "Божественото Слово-Творец". А тъй като българите живеят в Обетованата земя на библейските събития, където се е зародила първата азбучна система, Богът-Слово ще създаде необходимите еволюционни предпоставки да изпълним това наше предназначение.

Това няма как да не стане, след като са поставени тук в свещената българска земя на сътворението и възкресението, която затваря цикъла на цялата Божественост. И след като нацията ни е подготвяна за това от хилядолетия, тя ще го направи през българската ера на "Зеленият Водолей", в която ще шества първият глаголически знак на Константин Кирил-Философ (Аз-ът), изразяващ равновесието между духа и материята.

Тогава всички ще намерят своето място в този "АЗ" - Кръст, Център, единствено, в който човекът може да бъде съвършен и щастлив, а не да остане само в духовната или материалната сфера. За изпълнението на тази особено важна задача особено много ще съдействат и хората на словото, на културата, които са призвани да работят за осъществяването на нашето духовно предназначение – да бъдем духовната лаборатория на света, да дадем на света новото знание на Мъдростта чрез действената жертвеност.

А тъй като азбучните знаци, казва Танев, са отражение на висшето творческо начало и ни свързват с духовните измерения, то ролята на творците е да долавят тяхното вътрешно звучене и с него да сътворяват новото, да увличат и другите да използват добрите думи, които лекуват и са били на почит по нашите земи още преди 22 века. И всички заедно да ги носим гордо в сърцата си, смело, неотстъпно, с вяра в тяхната сила.За да преобразяваме света към по-добро.

Не трябва да забравяме, продължава Христо Танев, че в свещения български език, в нашата писменост, в уникалната българска култура се пази божествената мъдрост и предопределеността на българите. Хилядите духовни и материални паметници, с които е осеяна нашата древна земя, също ще помогнат един ден да прочетем бъдещето си. А и всички тези следи говорят, че българският народ е носител на основния ключ на познанието - Аз-Боуки-Веде - Аз, Бог Мъдър Знам. Че с нас е свързана надеждата за оцеляване на човешкия род.

И щом като България носи като фар чрез азбуката и езика си трепкащата светлина на Божественото съзнание, както твърди М. Лайтуивър, съвсем естествено е новото запалване светлината на древната мъдрост за нашата ера да стане точно на наша земя

Движим се по пътя на Словото