Една загнила ябълка може да развали всички останали

  • Сподели:
Една загнила ябълка може да развали всички останали

Моят духовен учител веднъж ни каза следното:

Една загнила ябълка може да развали всички останали в кошницата.

Една здрава и хубава ябълка няма да може да оправи всички загнили ябълки в кошницата, напротив - те нея ще развалят.

Така че внимавайте с кого говорите, внимавайте с кого се заобикаляте, внимавайте какви са приятелите ви и с кого дружите.

Пазете чистотата и ценното в себе си.

Бдете над него, съхранявайте го.

То е скъпоценност.