Хафез: Стой близо до всичко, което те кара да се чувстваш благодарен, че си жив

  • Сподели:
Хафез: Стой близо до всичко, което те кара да се чувстваш благодарен, че си жив

Хадже Шамс ед-Дин Мохамад Хафез-е Ширази (около 1325/1326 — 1389/1390) е персийски поет, представител на философско-лирическата поезия, известен с безсмъртните си газели и рубаи.

Връх в средновековната персийска поезия, стиховете на Хафез днес се превеждат, четат и декламират в целия свят.

HighViewArt.com подбра десет любими цитата от Хафез:

1. "Иска ми се да ти покажа, когато се чувстваш самотен или потънал в мрак, удивителната светлина, която струи от теб."

2. "Изпълнен съм с любов към всяка църква и джамия, към храмове и към параклиси, защото знам, че там човеците с различни имена наричат Единия Бог."

3. "Кажи: "Обичам те." Върни ми крилата... Събуди ме... Придърпай ме по-близо."

4. "Започнете да виждате Бога във всичко, но го пазете в тайна."

5. "Любовта е като безкрайно море, неговата ширина не иска да знае бреговете. Любовта трябва да получи цялата кръв и душа, тъй като тук няма друга мярка."

6. "За да намерите мир, спазвайте тези две правила: с приятелите си щедри, с враговете - сдържани."

7. "Величието винаги почива върху едно и също нещо - способността да говориш и да действаш като обикновен човек."

8. "Дума, която не сте изрекли, е ваш слуга. Дума, която сте казали, е ваш господар!"

9. "Не се страхувайте от неприятности по пътя на вашите търсения - те скоро ще бъдат заменени от радости."

10. "Стой близо до всичко, което те кара да се чувстваш благодарен, че си жив."