Играй и отключи способностите си

  • Сподели:
Играй и отключи способностите си

Ефективен и приятен начин за отключване възможностите на личността е играта. Тя е средство, което човек с радост и желание би използвал. Присъства от хилядолетия в човешката история и е присъща и на някои животни. Хората от ранна детска възраст проявяват в поведението си някои от елементите на играта.

За да се разбере съдържанието на понятието игра и какво точно представлява тя е полезно да се разгледат ключовите ѝ характеристики. Въпреки че играта е най-различна като дейност, всяка игра има някой от следните аспекти:

  • играта е самоизбрана и самонасочвана, самоорганизирана дейност;
  • играта е дейност, в която процесът е по-важен от целта;
  • играта има структура и правила, произлизащи от желанията и умовете на играчите;
  • играта е въображаема, небуквална и ментално отделена от "истинския" и "сериозния" живот;
  • играта провокира активна и внимателна нагласа, без стрес и напрежение.

От изброените характеристики става ясно, че играта е сложен феномен. Двама души могат да извършват една и съща дейност, но за единия тя може да представлява игра, а за другия - работа. Различното в тази ситуация е нагласата на хората. Както споменахме, нагласата е цялостното предразположение на личността, което мобилизира определени психофизиологични процеси.

В контекста на играта игровата нагласа е тази, която вътрешно мотивира човек за дадено действие, ангажира го повече с процеса, отколкото с резултата. В нея присъства усещането, че се извършва нещо различно от "истинския" и "сериозния" живот и човек се преживява като фокусиран, но не и напрегнат.

Игровата нагласа предразполага към игрови действия. Те могат да са най-различни по рода си. Общото между тях е, че вниманието е върху самото действие, заради позитивните усещания и емоции, които провокират у личността. Участието на въображението и несериозния характер на играта може да доведе до проявяване на спонтанност и гъвкавост. Те провокират нов начин на мислене и на поведение.

Това от своя страна помага за отслабването на ограничаващите личностни нагласи и достигането до по-полезни и адаптивни такива. Също несериозния характер на играта лесно преодолява убежденията на личността за това какви са възможностите ѝ за справяне с даден проблем.

Още интересни статии на автора може да откриете в неговия блог

Снимка: saifadin.deviantart.com