Има ли живот след смъртта и нашата мисия тук на Земята

  • Сподели:
Има ли живот след смъртта и нашата мисия тук на Земята

Има ли живот след смъртта?

Това определено е въпрос, който си задава всеки човек на тази планета. Въпрос, на който трудно бихме открили истинския отговор, докато не дойде и нашият час, в който всичко би ни се изяснило напълно.

Където тече живот, има и смърт, това е Вселенското правило, което никой не може да помени и за добро или лошо, всички живи същества ще минат през този етап на преобразяване. 

Много учени от стотици хиляди години обсъждат и изучават различни теории, за това, което ни се случва след смъртта. Някои от тях смятат, че тя е просто продължение на нашето съществуване и душата преминава в друго измерение.

Има и такива, които вярват и в преражданията и след като са свършили нашите броени минути тук на Земята, ние приключваме с живота, който сме водили до момента и започваме всичко от начало – раждаме се, учим се, живеем, както намерим за добре и отново умираме.

Въпросът е един, а отговорите са хиляди и безспорно няма учен, който да е абсолютно убеден за това, което ни предстои след смъртта. Дори и за някои хора всичко това да е прекалено плашещо и да се опитват, да не напрягат съзнанието си с подобен тип въпроси, рано или късно всички стигаме до момента, в който този въпрос започва да не ни дава мира.

Има много развити теории за това, което предстои след физическата ни смърт и някои от тях са, че просто променяме вече така изхабеното си тяло и се прераждаме в ново тяло на новородено бебе и всичко започва отначало, но тази теория по-скоро има за цел да ни успокои и да повярваме, че не всичко свършва, когато умрем, напротив всичко започва отначало.

Има ли живот след смъртта е въпрос, на който би ни отговорил единствено човек, който се е върнал от отвъдното, а такъв едва ли съществува, такъв който е започнал от начало, преобразил се е, преродил се е и в крайна сметка се е върнал тук на тази Земя, за да ни даде отговора на този въпрос.

Група учени смятат, че отвъден живот съществува и че душата ни преминава, през няколко етапа на трансформация, след което отново бива изпратена на Земята, като вече ѝ е зададена точно определена мисия, която трябва плътно да следва.

Човешкият живот е начин да изпълним своята мисия, както и да получим изкупление за душата си, той ни дава правото на избор, какъв път да изберем и в края на този път, пред кого всъщност да се изправим.

Има теории, които ни подсказват, че човешката душа дни наред продължава да обитава земята, дори когато вече е напуснала обитаемото тяло, след което цялата тази енергия, от която е създадена започва да се регенерира и да търси път към новото начало. 

Смъртта всъщност е края на нашия тленен път, края на мисията, който ни отвежда извън дълбините на непонятната материя, след което тази душа успява да намери ново чисто тяло в което да се прероди и да поправи своите грешки от предишните си животи.

Много учени са на мнение, че след смъртта ние всъщност имаме още една нова възможност да променим изминалите събития, както и да изкупим своите грехове, които сме направили приживе.

Смъртта ни дава шанс да направим пълна равносметка на това, какви хора сме били, колко добро сме направили и раздали безусловно и какво е най-ценното в човешкия живот.

Смъртта ни позволява да преминем отново през своите грешки, като на кино лента, след което да си вземем поуките за своите действия. Смъртта всъщност е просто част от живота и в целия свят не съществува живо същество, което да се е родило и след което да не се е докоснало до нея.

Тя е етап на развитие на душата ни, защото след като е приключил нашият живот, освен поуките и информацията, която сме успели да натрупаме, ние разбираме, дали сме успели да се справим успешно с поставената ни мисия, а в голям процент от случаите, тя е свързана с нашето духовно израстване и грижа към другите.

Когато не сме успели да се справим с тази задача, ние получаваме втора възможност да се поправим, като заемем ново тяло и започнем целия си живот отначало.

Животът е една голяма магия, затова всеки трябва да му се наслади и да го изживее с много мир и любов в душата!